Salutari din Roman: Fantoma Conacului Zarifopol din Cârligi

Salutari din Roman: Fantoma Conacului Zarifopol din Cârligi

În stilul ornamentațiilor clasice, specifice mijlocului veacului al XIX-lea, elementul care se detașează de pe întreaga lungime a fațadei principale este porticul cu coloane perechi, dominat de fronton. Ferestrele în trei canaturi, păstrând încă tâmplăria de lemn,...