Tarife de autorizare şi funcţionare practicate de Primăria Roman în 2018

de | 10/11/2017 | Administrație, Local

Tarifele au fost aprobate de Consiliul Local Roman în ședința de marți, 31 octombrie 2017.

Tarife locale datorate pentru prestarea de servicii în favoarea contribuabililor sunt următoarele:

Nr. crt.Denumirea taxei sau tarifuluiTarif 2018 (lei)
1.Tarif pentru eliberarea fişei bunului imobil, format A4 (lei/exemplar)68
2.Tarif pentru remăsurarea parcelelor de teren pentru deţinătorii titlurilor de proprietate care au fost puşi în posesie (inclusiv proprietarii de terenuri care se retrag din asociaţiile agricole), la cerere (lei/ha sau fracţiune de ha)50
3.Tarif pentru eliberare de copii după: adeverinţe de proprietate, procese verbale de punere în posesie, cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, fişe de proprietate, acte originale aflate în arhiva primariei (lei/exemplar)5
4.Tarif eliberare formulare autorizaţie de funcţionare, certificate urbanism, autorizații construire5
5.Tarif eliberare aviz de săpătură (lei/set)25
6.Tarif eliberare aviz de săpătură în regim de urgenţă = 48 ore (lei/set)50
7.Tarif de eliberare formulare contract de concesiune/închiriere (lei/set)20
8.Tarif pentru întocmire copii după planuri situaţie:
format A4 (lei/plan)65
format A3 (lei/plan)150
9.Tarif pentru autorizarea circulaţiei unor vehicule, pe alte trasee decât cele permise, lei/an sau proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului în curs, cu capacitate de …(lei/an/autovehicul – lei/zi/autovehicul)
<3,5 – 7,5 tone300 – 20
7,5 – 16 tone400 – 30
peste 16 tone500 – 40
pentru tractoare, utilaje agricole, utilaje folosite in constructii cu masa peste 3,5 t200 – 20
10.Tarif pentru eliberarea autorizației de transport în regim de taxi (lei/5 ani)350
11.Tarif pentru eliberarea autorizației de transport în regim de închiriere (lei/5 ani)350
12.Tarif pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi (lei/5 ani)350
13.Tarif pentru vizarea anuală a autorizațiilor taxi (lei/an)50
14.Tarif pentru eliberarea autorizației de taxi (lei/5 ani)350
15.Tarif pentru vizarea anuală a autorizațiilor de dispecerat taxi (lei/an)75
16.Tarif pentru eliberarea autorizației taxi în cazul înlocuirii autovehiculului sau a pierderii ori deteriorarii autorizației (lei)50
17.Tarif pentru ocuparea locului de așteptare clienți, plata se face în două tranşe, cu termene la 31.03 şi 30.09 (euro/lună/autovehicul)2
18.Tarif pentru eliberarea autorizațiilor de transport pentru efectuarea transportului de mărfuri în regim contractual, a transportului cu tractoare, a transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare (lei/5 ani/vehicul)450
19.Tarif pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport pentru efectuarea transportului de marfuri în regim contractual, a transportului cu tractoare, a transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare (lei/an/ autovehicul)100
20.Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru transportul de persoane, prin curse regulate (lei/3 ani/autovehicul)300
21.Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru transportul de persoane, prin curse regulate speciale (lei/an/autovehicul)150
22.Tarif pentru eliberarea autorizației pentru transportul rutier anual sau ocazional de marfuri periculoase (lei/an/autovehicul – lei/zi/autovehicul)100 – 25
23.Tarif pentru eliberarea avizului de tranzit pentru transportul județean, interjudețean și internațional de persoane (lei/an/autobuz – lei/an/microbuz)100- 70
24.Tarif pentru utilizarea străzilor din domeniul public pentru persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate de pregătire în vederea obţinerii permiselor de şoferi (şcoală de şoferi), cu excepţia unităţilor de învăţământ ale Ministerului Educaţiei Naţionale, plata se face în două tranşe, cu termene la 31.03 şi 30.09 (lei/an/şcoală sau proporțional cu perioada ramasă până la sfârșitul anului în curs)
pentru cei ce desfășoară activitatea de pregătire cu autoturisme300
pentru cei ce desfășoară activitatea de pregătire cu autovehicule altele decât autoturisme400
25.Tarif pentru circulaţia autovehiculelor de transport în comun, cu peste 20 de locuri, altele decât cele aparţinând unităţilor din subordinea consiliului local (lei/lună/autovehicul)20
26.Tarif pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă
eliberarea în termen de 4 ore de la depunerea cererii (lei/certificat)20
eliberarea în ziua următoare de la depunerea cererii (lei/certificat)10
27.Tarif pentru autorizarea staționării în vederea aprovizionării cu marfă a agenților economici în locurile unde acest lucru este restricționat (lei/an sau proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului în curs)250
28.Tarif oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă/duminică (lei/căsătorie)100
29.Tarif înscriere Biblioteca municipală (permis, 50% pentru elevi, studenţi, pensionari, lei / cititor, sau eliberare permis nou)2
30.Tarif de avizare cititori restanţieri
pentru prima avizare2
pentru a doua avizare3
31.Tarif pentru lemn de foc peste 24 cm grosime, la toate speciile, provenit din tăieri efectuate de primărie, în cazul în care tăierea este efectuată de furnizor (lei/mc)25
32.Tarif pentru funcţionarea spaţiilor comerciale, punct de lucru (spaţiu comercial, prestare servicii)
cifră de afaceri până în 100.000 lei în anul precedent50
cifră de afaceri de 100.000 lei în anul precedent100
cifră de afaceri peste 500.000 lei în anul precedent250
33.Taxă închiriere bărci (lei/barcă/30 minute)10
34.Taxă închiriere hidrobiciclete (lei/hidrobicicletă/30 minute)10

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.