Locuri de muncă „la stat” disponibile

de | 01/10/2018 | Economic, Local

Spitalul Municipal de Urgență Roman organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de agent dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie  – S.P.I.A.A.M.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor: minimum şcoală generală;
  • curs agent dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie sau adeverinţă care atestă înscrierea la acest curs;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 24 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0731/665.522.


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de infirmier (2 posturi).

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă (certificat) absolvire studii generale;
  • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  • condiţii de vechime – 6 luni vechime în activitate.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 octombrie 2018, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 octombrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 23 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman, cu sediul în Roman, str. Ion Nanu nr. 4, telefon 0233/765.090,.


Filiala Judeţeană Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, Comuna Săbăoani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de auditor intern, grad profesional asistent (2 posturi), la Direcţia de audit public intern din cadrul Filialei Judeţene Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic şi/sau juridic;
  • experienţă în specialitatea studiilor – minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;
  • cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word. Excel, PowerPoint şi Outlook);
  • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamţ aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;
  • obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4, L din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 octombrie 2018, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 16 octombrie 2018, ora 10:00: interviul de avizare;
  • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 24 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
  • Activitatea candidaţilor admişi la concursul organizat pentru ocupareaposturilor de auditor intern se va desfăşura efectiv începând cu 01.11.2018.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Filialei Judeţene Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, la sediul Primăriei Comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului nr. 58, telefon: 0233/735.391 sau 0765/716.894.


Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV – liftier (G) în cadrul Compartimentului Tehnic – Formaţia de lucru II.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de şcoală generală;
  • curs de calificare în meseria de liftier cu certificat eliberat de o societate agreată de ISCIR;
  • fără vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 18 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Bd. Traian, nr. 1–3, telefon 0233/219.440, interior 193.


Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: matematică (specializarea matematică informatică), informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electrică (specializările inginerie electrică şi calculatoare sau informatică aplicată în inginerie electrică), inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale (specializarea reţele şi software de telecomunicaţii);
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț.


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman, cu sediul în Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor necalificat I.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă (certificat) absolvire studii generale;
  • condiţii de vechime nu necesită.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 octombrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 octombrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 17 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman, cu sediul în Roman, str. Ion Nanu nr. 4, judeţul Neamţ, telefon 0233765090, fax 0233765090, e-mail salarizaie.spsnroman@gmail.com.


Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef serviciu – Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală, Direcţia Investiţii, Programe şi Infrastructură Judeţeană.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea căi ferate, drumuri şi poduri;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 10 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 22 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț, telefon 0233/212.890, interior 210, e-mail resurse.umane@cjneamt.ro.

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune ( cod COR 818207) (2 posturi);
 2. asistent medical generalist (cod COR 325901) (2 posturi);
 3. infirmieră (cod COR 532103) (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune ( cod COR 818207) (2 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii;
  • calificare/specializare: curs de calificare fochist, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • autorizare I.S.C.I.R. pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, clasa C, valabilă;
  • vechime minimă în muncă – nu este necesară;
  • atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate conform Legii nr.333/2003, constituie un avantaj în caz de egalitate de punctaj.
 • asistent medical gcneralist (cod COR 325901) (2 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • aviz psihologic, cu menţiunea apt pentru postul de asistent medical generalist;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.
 • infirmieră (cod COR 532103) (4 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare specializare – curs de calificare infirmieră, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • aviz psihologie, cu menţiunea „apt pentru postul de infirmieră”;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 15 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 16 octombrie 2018, ora 10.00/12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.    Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Agapia cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0233/244.607, 0233/244.611.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.