Cine va putea călători gratuit cu transportul în comun local în 2020 și cât va fi subvenția totală de la buget

de | 26/01/2020 | Administrație, Economic, Local

În ședința de Consiliu Local din 30 ianuarie, aleșii locali sunt invitați să voteze o hotărâre ce stabilește care este prețul abonamentelor pentru transportul în comun local și ce categorii de persoane vor benefecia de transport gratuit. În proiectul de hotărâre se prevede că finanțarea cheltuielilor privind facilitațile acordate pe transportul urban de călători se efectuează din bugetul local al municipiului Roman. Suma care va fi alocată din bugetul local va fi supusă la vot ulterior consilierilor locali, în proiectul de buget fiind trecuți 1.280.000 lei ca subvenție pentru transportul public în comun pentru anul 2020. Serviciul de transport public local este executat de societatea comercială Pristyl SRL, firmă deținută de un aproapiat al PNL Roman.

Vor beneficia de abonamente gratuite:

 • legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică pentru:
  • veteranilor de război și văduvelor de război;
  • eroilor-martiri şi luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989:
  • persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale;
  • personalului armatei prevazut la art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 • legitimaţii lunare de călătorie valabile de luni până duminică:
  • persoanelor cu handicap grav și accentuat, însoțitorilor persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, însoțitorilor copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora, însoțitorilor adultilor cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestora, asistenţilor personali ai personalor cu handicap grav, asistenților personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat;
  • pensionarilor cu pensii lunare mai mici de 1200 lei;
  • beneficiarilor de ajuror social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii;
 • legitimaţii lunare de călătorie numai pe perioada cursurilor școlare valabile de luni până vineri elevilor din municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic de 1200 lei;
 • legitimaţii lunare de călătorie valabile de luni până vineri șomerilor indemnizabili;
 • pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat cu valabilitate – permanent, se vor elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică;
 • pentru persoanele beneficiare de pensie socială minimă garantată se vor elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică.

Acordarea facilităților se face numai pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Roman.

Pentru a putea beneficia de gratuitate, solicitanții vor depune lunar, la Direcţia de Asistenţă Socială, o cerere, care să conțină numele și prenumele, adresa de domiciliu, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilității pe transportul urban de călători, însoțită de acte doveditoare, dupa cum urmează:

 • În cazul pensionarilor:
  • copie a actului de identitate;
  • cuponul de pensie din luna precedentă solicitării;
 • în cazul veteranilor de răsboi, văduvelor de război, revoluționarilor și deținuților politic:
  • copie a actului de identitate;
  • copie dupa certificatul și/sau legitimația de veteran de razboi, văduvă de razboi, revoluționar, deținut și persecutat politic, certificat de handicap, dupa caz;
 • în cazul elevilor:
  • acte doveditoare privind componența familiei;
  • adeverinţă de elev;
  • acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii majori ai familiei în luna precedentă depunerii cererii;
 • în cazul beneficiarilor de ajutor social:
  • copie a actului de identitate
  • dovada prestării de actiuni și lucrări de interes local în luna precedentă depunerii cererii;
 • în cazul șomerilor:
  • copie a actului de identitate;
  • dovada ca solicitantul este beneficiar al indemnizației de șomaj;
 • în cazul personalului militar:
  • copie act identitate
  • dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate de art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006.

Prețul abonamentelor rămâne același ca în anul 2019, adică 70 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până vineri și 100 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până duminică, iar prețul unei călătorii rămâne tot 2,5 lei.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

1 Comentariu

 1. vacariu

  NICI UN CETATEAN SA NU AIBA GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN….!…..Acordarea de gratuitati nu duce la nimic bun si folositor comunitatii ….!

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.