Leonard Achiriloaei – bilanț după șase luni de activitate ministerială

de | 01/08/2020 | Local, Politică

După șase luni de zile în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Leonard Achiriloaei a prezentat  în cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă, 1 august, raportul de activitate pentru această perioadă. Leonard Achiriloaei a fost implicat în mai multe activități de coordonare în cadrul următoarelor departamente :

 • Direcția – Managementul resurselor de apă
 • Direcția – Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor
 • Unitatea de management a proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienți”
 • Autoritatea Națională ”Apele Române” (ANAR)
 • Activități legislative,grupuri de lucru interministeriale

Leonard Achiriloaei a prezentat activitatea sa ministerială pentru perioada februarei-iulie 2020 .

Activități inter-ministeriale

 • Alături de domnul Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, am participat la ședințele de lucru cu ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș, vizând în special Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, pentru stabilirea strategiilor de urmat pentru promovarea proiectelor care vor fi finanțate din acest exercițiu financiar, pe axa prioritară 5.
 • În centrul discuțiilor s-au aflat proiectele care vizează protecția și reabilitarea ecosistemelor naturale și refacerea biodiversității, în valoare de 15,7 milioane de lei, dar și posibilitatea suplimentării măsurilor incluse în Planul de Management al Riscului la Inundații, prin cele 17 proiecte care pun accentul pe măsurile ”verzi”, prietenoase cu mediul.
 • Am reluat, totodată, spre finanțare prin POIM, proiectul ”Laborator Național pentru Îmbunătățirea Monitorizării Substanțelor Deversate în Ape și a Calității Apei Potabile“ ce cuprinde un sistem informatic care va colecta informații, va efectua raportarea, pe lângă dotarea și reabilitarea laboratoarelor existente . În acest moment, transmisia de date se face de la Administrațiile Bazinale de Apă atât către ANAR cât și MMAP, acest lucru ducând la premisa dublării personalului de supraveghere și prelucrare a datelor. Dorim ca la nivelul MMAP, informațiile să poată fi transmise unitar și simultan, pe lângă datele de la ANAR și de la Ministerul Sănătății, al treilea în proiect.
 • Am participat și la ședința de lucru cu privire la implementarea proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II” (etapa 1 și etapa 2), proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, AXA prioritară 5, în valoare totală de 3,8 miliarde de lei.
 • S-a discutat despre cele 11 sectoare de plaje ce vor fi reabilitate și redate turiștilor, respectiv stăvilarele Edighiol/Periboina, plajele (Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie – în etapa I) și plajele (Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia– Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai – în etapa a II-a).
 • În urma finalizării lucrărilor, locuitorii din zona litoralului românesc vor fi protejaţi de riscul de inundații, iar turiştii se vor putea bucura de o plajă largă şi modernă. De asemenea, proiectul aduce avantaje majore în domeniul socio-economic pentru operatorii din zona litorala care vor fi protejaţi împotriva riscului de eroziune costieră și în acest fel vor putea să își dezvolte activitatea în cele mai bune condiții.

Guvernare aplicată – Susținem turismul în România!

 • Am reprezentat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în ședința de Guvern în care s-a aprobat actul normativ prin care titularii contractelor de închiriere de la Marea Neagră sunt scutiți de la plata sumei datorate cu titlu de chirie și care reprezintă 30% din contravaloarea contractelor de închiriere pentru anul 2020.
 • Decizia vine în sprijinul operatorilor economici ce traversează o perioadă în care activitățile aferente sezonului estival 2020 nu se pot desfășura la capacitate optimă, datorită măsurilor de protecție stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Astfel, ministerul nostru, în calitate de administrator al plajelor din România, prin Administrația Națională Apele Romane, susține anul acesta turismul pe litoralul românesc, acum mai mult decât oricând și vă încurajăm pe toți să vă petreceți concediile pe litoralul românesc sau în oricare alt loc frumos din țara noastră.

Activități legislative

 • Am participat ca reprezentant al MMAP , pe domeniul ape, la activitățile legislative din cadrul comisiilor de specialitate din Senat și Camera deputaților, pentru susținerea proiectelor din domeniul apelor sau pentru a aduce lămuriri suplimentare privind activitățile și prioritățile din acest sector.
 • Am participat la dezbaterile privind: 
  • L409/2020 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  • PL-x 245/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 • PL-x 397/2020 pentru aprobarea OUG 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
  • BP.241/2020 – propunere legislativă privind unele măsuri fiscal-bugetare și reanalizarea condițiilor contractuale pentru operatorii .
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legii apelor nr.107/1996 pentru sprijinirea agricultorilor, având posibilitatea să primească gratuit apă pentru irigații pe perioada stării de urgentă și 6 luni după;
  • H.G. 114/220 privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane și în care este interzisă realizarea de lucrări care pot afecta starea ecologică a apelor.

Unitatea de management a proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienți”

 • Ca și coordonator al unității, alături de echipele de specialiști în domeniu, am reușit să urgentăm procedurile pentru rezolvarea unei probleme stringente, preponderent apărută în mediul rural, prin construirea de platforme comunale dedicate gunoiului de grajd, dar și achiziția utilajelor necesare exploatării acestor locații, rezolvând mai multe probleme ale crescătorilor de animale, concomitent cu diminuarea efectelor asupra mediului. De menționat și faptul că aceste platforme facilitează și contractele beneficiarilor cu APIA sau AFIR.
 • Valoarea investițiilor este acoperită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în proporție de cca. 92%, restul de 8% fiind acoperit de către U.A.T.- ul beneficiar, reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare.
 • Platformele se vor afla în exploatarea Unității Administrativ-Teritoriale, dar și sub monitorizarea ministerului, pe toată durata de viață a investiției. Astfel, sunt finanțate 87 de obiective, din care primele 12 s-au finalizat în 2020, 7 sunt în execuție, 14 așteaptă ordinul de începere, 16 în procedură de licitație, 11 în pregătire pentru licitație, iar 27 cu P.T.-uri în analiză.

Programul Operațional Capacitate Administrativă

 Coordonarea activităților generate de implementarea Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din cadrul MMAP, prin mai multe proiecte ce-și doresc să rezolve anumite decalaje și să genereze strategii adecvate:

 •  Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin – Directiva Cadru Strategia Marină – Strategia pentru gospodărirea integrată a zonei costiere și crearea unui cadru mai suplu de desfășurare a activități C.N.Z.C..
 • Managementul și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din Dunăre – ”Danube Measures”.
 • Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor, în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor – SIPOCA 588.

Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU)

 • Am participat, alături de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Costel Alexe la întrunirile Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență, convocat în urma avertizărilor meteorologice și hidrometeorologice, urmărind planurile de intervenție în situații de inundații, incidențe/accidente posibile la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă sau poluări marine în zona costieră.
 • Am participat, la sediul M.A.I., la mai multe ședințe ale C.N.S.S.U., dar și alături de ministrul Ioan Marcel Vela, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, reprezentanții Misterului Mediului, Apelor și Pădurilor, A.N. Apele Romane și A.N.M. la o întâlniri cu prefecții din toată țara, unde a fost trecută în revistă situația la zi din fiecare județ cu privire la inundații și efectele acestora. S-a prezentat harta meteorologică și hidrologică cu avertizări imediate de Cod roșu de precipitații ce vor genera viituri, scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe mai multe bazine hidrografice. Echipele Apelor Române sunt în teren intervenind cu utilaje și echipe în zonele expuse riscurilor de inundații. Specialiștii noștri sunt în “dispozitiv” și monitorizează 24 de ore din 24 situația hidrologică. – Am fost în teritoriu, alături de Ministrul Afacerilor Interne, domnul Marcel Vela și directorul general al Administrației Naționale Apele Române, domnul Ervin Molnar, pentru coordonarea acțiunilor și stabilirea demersurilor imediate alături de echipele locale deja implicate în operațiunile de intervenție.

Investiții cu impact pentru județul Neamț

 •  Împreună cu domnul Ervin Molnar, Directorul general al Administrației Naționale ”Apele Române”, am stabilit o serie de priorități în programul de acțiune național, dar aici mă voi referi, punctual, la cele care prezintă interes pentru județul Neamț.
 • Vă pot spune că vor demara – în acest an – lucrările la obiectivul “Refacere dig râu Siret la Adjudeni – Tămășeni”, lucrare cu o valoare de 23.789.260 lei, ce va pune în siguranță atât localitățile amintite, cât și cartierul Nicolae Bălcescu, din municipiul Roman.
 • Totodată, am reluat discuțiile cu privire la obiectivul ”Amenajarea albiei râurilor Siret și Moldova la Roman – Gâdinți, județul Neamț”, din care mai este de executat un sector de 975 metri. Aici am identificat o problemă ce trenează de aproape 10 ani: documentația tehnică, ce cuprinde coridorul de expropriere, precum și anexele reprezentând listele imobilelor proprietate privată sau proprietate publică (aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Gâdinți sau R.N.P.-Romsilva), a fost întocmită în anul 2010 și ”lăsată într-un sertar”.
 • Am solicitat reluarea demersurilor, iar în acest moment, nota de fundamentare a fost avizată la ANAR, urmează sa fie avizată la minister, pentru ca ulterior să se poată promova H.G.-ul de exproprierea și scoatere din fondul forestier.
 •  Pentru anul 2020, am mai reușit să alocăm sume importante în domeniul protecției la inundații și amenajării cursurilor de apă, prin continuarea lucrărilor la obiectivele:
  • “Reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, pe sectorul Borca – Poiana Teiului, județul Neamț” (finalizare dig mal stâng sat Galu și dig mal stâng pr. Fagului 670 ml – valoare alocată 2.150.000 lei);
  • ”Consolidare talveg albie râu Sabasa, comuna Borca, Jud. Neamț” (amenajare albie – constând în 500 m apărări de mal și 6 praguri – valoare alocată 1.750.000 lei); – ”Amenajare râu Bistrița și afluenți, sector Iacobeni, Jud. Suceava – Sabasa / Borca, Jud. Neamț”, cu alocare de 4.800.000 lei.

„Dealul Mărului”, Poienari, Neamț

În urma unor solicitări primite direct de la mai multe persoane, dar și din mediul online, cu privire la lucrările de exploatare forestieră care au loc în zona cunoscută drept „Dealul Mărului”, în comuna Poienari, m-am implicat direct și am solicitat o întrevedere, în data de 6 martie 2020, cu reprezentanții Gărzii Forestiere Județene Neamț și ai Ocolului Silvic Roman, structura silvică autorizată care are în administrare suprafața de pădure respectivă, pentru obținerea de informații de specialitate referitoare la această lucrare. Am analizat documentele și ne-am deplasat la fața locului pentru a vedea situația reală și dacă aceasta este conformă cu cele trecute în actele prezentate. În urma acestor demersuri, vă pot transmite următoarele:

 • au fost respectate prevederile amenajamentelor și amplasarea masei lemnoase (parcela 8B, suprafața -10,92 ha, volumul-2513mc);
 • a fost aplicat tratamentul tăierilor progresive de racordare, prin recoltarea arboretului bătrân, conform volumului prevăzut;
 • executarea tăierii definitive este condiționată de existența semințișului pe min. 70% din suprafața exploatării;
 • exploatarea masei lemnoase a fost adjudecată prin licitație publică, de către o firmă care are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, în baza autorizației de exploatare a masei lemnoase și atestatului de exploatare 1280, valabil până la data de 31.07.2021;
 • în momentul de față, lucrările de exploatare sunt întrerupte din cauza umidității ridicate din doua zone mlăștinoase din parcelă, pentru a evita degradarea drumurilor, firma putând doar să expedieze materialul lemnos care se afla deja in platforma primară.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispoziția populației aplicația ,,Inspectorul Pădurii”, iar apelarea serviciului 112 vine în completarea acestei aplicații!

Românii plantează: o pădure cât o țară!

 • Am participat, împreună cu domnul ministru Costel Alexe și colegii mei secretari de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la Medgidia, județul Constanța, la plantarea unui segment din perdeaua de protecție a Autostrăzii Soarelui, acțiune de plantare organizată în cadrul campaniei naționale „O pădure cât o țară”.
 • Această campanie este cea mai mare inițiativă de împădurire din România în ultimii 20 de ani. Evenimentul a început în data de 6 martie, sub înaltul patronaj al Președintelui României. România are nevoie de aceste perdele verzi adiacente autostrăzilor și drumurilor naționale pe o lungime totală de 1.700 de km, adică circa 5.200 de ha. In acest context, îi invit pe toți românii să se alăture proiectului național de împădurire. – “Românii plantează: O pădure cât o țară!” , iar ziua de 21 martie (Ziua Internaţională a Pădurii) să devină Ziua românilor care plantează!.

Activități de monitorizare

 • Voi începe prin a solicita, așa cum am făcut în mod repetat, ba chiar a atenționa toate autoritățile publice locale care sunt direct responsabile de gestionarea regimului deșeurilor, în arealul pe care îl administrează, să igienizeze cursurile de apă ori de câte ori este nevoie și să desfășoare acțiuni de monitorizare pentru a preveni depozitarea deșeurilor pe maluri. Totodată, vă asigur că urmăresc orice tip de situație neconformă care poate afecta domeniile pe care le coordonez.
 • Am dispus măsuri urgente de remediere a unei situații depistate pe râul Argeș, lângă Găești, județul Dâmbovița, unde am identificat o așa-zisă amenajare piscicolă, în fapt o balastieră mascată, exploatată și apoi abandonată, ca multe altele aflate pe teritoriul României, costurile de mediu fiind uriașe și afectând, deopotrivă, geomorfologia zonei, habitatele speciilor de plante și animale, ecosistemele și pânza freatică.

Articol scris de Coca Cozma

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.