Elevii romașcani vor primi tichete sociale pentru sprijin educațional

de | 03/09/2020 | Local, Educație

 Primăria Municipiului Roman anunță faptul că începând cu data 01.09.2019, Direcția de Asistență Socială Roman demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional care se vor acorda categoriilor de elevi defavorizați, din fonduri externe nerambursabile. Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ,următoarele criterii:

  • copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;
  • venitul lunar pe membru de familie realizat in luna anterioara depunerii cererii este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (283 lei).

Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat, primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2020 este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1115 lei) și care au domiciliul sau reședința în municipiul Roman. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie,se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Roman din strada Alexandru cel Bun nr. 3 (lângă Episcopie), începand cu data de 01.09.2020 și vor fi însoțite de următoarele documente:

▪ Documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. In mod obligatoriu, toti membrii de familie majori, vor prezenta adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice – Serviciul Fiscal Municipal Roman.

▪ Documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă dereprezentantul legal, după cum urmează:

 – certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

 – certificatul de căsătorie;

 – hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

 – hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

 – dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

 – hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 – hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 – hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;

 – hotărâre judecătorească a instanței de tutelă privind delegarea temporară a autorității părintești, în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 – după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

▪ Actul doveditor privind înscrierea copilului în învăţământul de stat, preșcolar/primar/gimnazial, la cursuri de zi.

Articol scris de Coca Cozma

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.