Ce a făcut Primăria Roman în tot anul 2015

de | 01/04/2016 | Fără categorie

Anul 2015 a însemnat încasări de 100% la taxele și impozitele locale. Pentru anul 2015, bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Roman a fost de 175.890.000 de lei. La finele anului 2015 municipiul Roman a înregistrat un excedent în sumă de 3.970.000 de lei.

Am extras pentru dumneavoastră principalele date din raportul primarului, pe care vi le furnizăm pe mai multe capitole: Investițiile și lucrările publice majore ale anului 2015, Investiții la școlile din oraș, Ștrand, Pietonal Ștefan cel Mare, Apă și canal, Serviciul Achiziții Publice, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Direcția Poliției Locale, Ce vor romașcanii, Asociații de proprietariDirecția Locală de Evidență a PersoanelorDirecția Impozite și Taxe LocaleConsiliul Local al Municipiului Roman, Ecologie, Evenimente, Sport și agrement, Diplomație, Planuri, Distincții și o scurtă declarație a primarului Laurențiu Leoreanu.

Investițiile și lucrările publice majore ale anului 2015

ocolitoare Roman Est

 • Modernizarea Arterei Roman – Est, executată până la finalul anului în proporție de 93%, de către SC IMROM SA Roman, a cuprins lucrări în valoare de aproape 5,5 milioane lei;
 • S-au finalizat reparațiile capitale și modernizarea Bulevardului Nicolae Bălcescu – Artera Roman – Vest – 8.000.000 de lei;
 • S-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului – 1,2 milioane de lei;
 • S-au făcut noi parcări: parcare publică la Poșta Mare și parcări rezidențiale în zonele  Panaite Donici – Alexandru cel Bun, Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu – Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei. Executanții acestora au fost SC Occidental Construct SRL Roman și SC Robu Construct SRL Săbăoani, achitându-se celor două firme pentru lucrările executate aproape 700.000 lei
 • De asemenea, au continuat la parcarea etajată de la Piața Centrală;
 • Întreținerea infrastructurii rutiere a municipiului a costat în anul 2015 aproape 3.000.000 de lei și a fost obiectul unor reparații curente sub formă de covoare asfaltice (aproape 74.000 mp) și a unor lucrări de plombare (aproape 19.000 mp).

Investiții la școlile din oraș

colegiul roman voda corp b in constructie

 • Reparații acoperiș clădire corp A Școala Carol I ( 140.000 lei),
 • Reparații acoperiș Grădinița nr. 2 ( 26.000 lei),
 • Reparații învelitoare Colegiul Tehnic Miron Costin (30.000 lei),
 • modernizare instalație încălzire și centrală termică la Colegiul Tehnic Petru Poni (125.000 lei),
 • Reparații acoperiș Școala Calistrat Hogaș (230.000 lei),
 • Schimbare acoperiș la Școala ”Vasile Alecsandri” (360.000 de lei),
 • Terenuri bituminate de sport la Colegiul Național Roman – Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic Vasile Sav (260.000 de lei),
 • La corpul B al Colegiului Național ”Roman-Vodă” s-au executat lucrări de aproape 1,9 milioane de lei,
 • În anul 2015, la Biblioteca Municipală George Radu Melidon au fost executate lucrări de aproape 1,2 milioane de lei.

Ștrand

strand

 • Lucrările executate anul trecut, de SC Robu Construct Săbăoani, la Ștrand au costat aproximativ 3,1 milioane de lei.

Pietonal Ștefan cel Mare

pietonal Stefan cel Mare

 • În cursul anului 2015 au continuat lucrările de modernizare a Pietonalului Ștefan cel Mare, dar executantul (SC Bacor Roman în asociere cu SC Rom Urban Construct Roman) nu a reușit să execute lucrări decât de aproximativ 1.000.000 de lei.

Apă și canal

canalizare

 • Cu privire la extinderea rețelelor de apă și canalizare 2015 este anul în care rețeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraș;
 • După finalizarea ultimelor racorduri electrice la stațiile de repompare ape uzate, cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș vor beneficia și ele de serviciul de canalizare ape menajere și astfel, exceptând rețeaua de gaze naturale, Romanul va dispune de echipare cu rețele de utilități în toate zonele municipiului;
 • În anul ce a trecut s-a lucrat într-un ritm intens la modernizarea Stației de Epurare Ape Menajere și sunt premize ca lucrările la acest obiectiv să fie finalizate în primul semestru al anului 2016;
 • Tot anul trecut, administrația locală a recuperat în instanță corecția aplicată la proiectul Microhidrocentrală pe râul Moldova (cca 1,1 milioane lei).

Serviciul Achiziții Publice

primaria Roman

 • În cursul anului 2015, Serviciul Achiziții Publice (SAP) a întocmit documentaţiile necesare, a derulat şi a finalizat prin încheierea de contracte a 177 de contracte, în valoare totală de 25.318.599,07 lei;
 • Tot prin SAP s-au încheiat și contractele necesare Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, pentru care au fost realizate 14 proceduri de achiziție în valoare totală de 326.689,09 lei cu TVA inclus.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

concurs pompieri

 • În anul 2015 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat 511 controale la gospodăriile populaţiei, a soluţionat 17 sesizări cu privire la prevenirea situaţiilor de urgenţă și a intervenit în 73 de cazuri;
 • În luna decembrie s-au efectuat 167 de controale la unităţile de alimentaţie publică, prestări servicii şi comerţ din municipiu împreună cu Poliţia Locală şi Serviciul Autorizare, Comercial Transport vizând verificarea îndeplinirii reglementărilor în vigoare şi existenţa autorizaţiilor de funcţionare;
 • Anul trecut au fost efectuate 12 exerciţii de evacuare în caz de situaţii de urgenţă la Spitalul Municipal de Urgenţă, Secţia de Pediatrie şi Secţia Psihiatrie.

Direcția Poliţiei Locale

politia locala masini

 • A desfășurat, în 2015, 2.030 misiuni independente de asigurare a ordinii și liniștii publice, iar împreună cu Poliţia Municipiului Roman a efectuat 257 misiuni pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor din autovehicule și buzunare, în zonele aglomerate și menţinerea unui climat de ordine și siguranţă publică;
 • În urma acestor acțiuni au fost prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Roman 21 de infractori și au fost depistate și sancționate contravențional 554 de persoane care practicau cerșetoria;
 • Din punct de vedere al sancțiunilor aplicate pe parcursul anului, activitatea s-a concretizat astfel: 847 avertismente verbale, 1.777 avertismente scrise și 1.652 amenzi în valoare de 282.800 lei;
 • Dispeceratul Poliției Locale a primit de 2.881 sesizări, din care 349 scrise, 851 verbale si 1.681 telefonice;
 • Cei cinci agenţi din cadrul Dispeceratului monitorizare video au semnalat în perioada analizată un număr de 2.071 de încălcări ale legislaţiei. Organele judiciare au solicitat înregistrări din sistemul integrat de monitorizare video pentru 180 de cazuri.

Ce vor romașcanii?

leoreanu intalnire oameni

 • Administrația publică locală a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală şi a creşterii calităţii acestora;
 • Sondajul a fost completat de 253 de persoane, iar 70% dintre respondeți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile Primăriei Municipiului Roman;
 • Cetățenii au cerut conducerii Primăriei, printre altele: reabilitarea Cinematografului UNIREA; reabilitarea Casei Celibidache; schimbarea atitudinii unor funcționari; eliminarea grupurile de infractori minori; anveloparea blocurilor; curățenia unor zone din oraș; eliminarea birocrației; noi locuri de joacă; modernizarea transportului în comun și a taximetriei; construirea de piste pentru biciclete;
 • Anul trecut s-a discutat prin Biroul Unic cu peste 2.000 de cetățeni, iar 360 de persoane au fost în audienţe la primarul sau viceprimarul Municipiului Roman;
 • În lunile aprilie şi noiembrie primarul Laurențiu leoreanu a avut peste 20 de întâlniri cu cetăţenii în cartierele municipiului, la care au participat peste 2.000 de romaşcani.

Asociații de proprietari

blocuri Roman

 • Prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari s-a asigurat prezenţa inspectorilor de specialitate la 67 adunări generale ale asociaţiilor de proprietari în vederea îndrumării pentru respectarea cadrului legal de desfăşurare a acestora şi pentru preluarea problemelor ridicate de către membrii asociaţiilor de proprietari, respectiv reprezentanţii acestora.
 • De asemenea s-a asigurat sprijin și mediere pentru cinci asociații de proprietari ca urmare a solicitării primite de la Compania Județeană Apa Serv S.A. evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor

evidenta populatiei

 • A efectuat 43 de deplasări cu camera mobilă, fiind puse astfel în legalitate 915 persoane.
 • Anul trecut s-au acordat 244 de ajutoare de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite, s-au distribuit tichete sociale către 2.871 de persoane și 12.518 pachete cu ajutoare comunitare către 4.295 persoane.

Direcția Impozite și Taxe Locale

taxe si impozite locale

 • A primit 532 cereri de reducere a impozitelor cu 50%, valoarea totală a reducerilor acordate fiind de 33.432 lei; 306 cereri de scutire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 302 cereri.

Consiliul Local al Municipiului Roman

consiliul local roman

 • În anul 2015 s-a întrunit de 22 ori, de 11 ori în şedinţe ordinare și tot de atâtea ori în şedinţe extraordinare.
 • S-au adoptat 219 hotărâri, 218 hotărâri fiind iniţiate de către primarul Municipiului Roman, iar o hotărâre a fost iniţiată de consilierii locali Andrici Gabriel, Benchea Maricel şi Boloca Ilie.

Ecologie

plantare brad coreea

 • În anul 2015, Municipiul Roman a câștigat concursul de selecție și a fost inclus în cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi”.
 • La ediţia a III-a a competiţiei naţionale ”Oraşul reciclării” organizat de EcoRomAmbalaje, municipiul Roman a primit premiul special pentru implicarea în acţiuni de conştientizare a populaţiei prin campanii de informare şi promovare în presa locală.
 • Municipalitatea a organizat ediţia a VI-a a concursului local ”Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi!”, în perioada 16 martie – 17 aprilie 2015.
 • Întreținerea spațiilor verzi din municipiu a fost executată atât în regie proprie cât și în colaborare cu SC ISEO SRL.
 • În primăvara anului 2015 au fost plantați 500 tei, 154 thuya, 300 paltini, 90 castani, 300 frasini, 110 sălcii.
 • În zona Podul de Fier – malul stâng al râului Moldova, printr-un proiect al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe o suprafaţă de un hectar s-au plantat 5.000 de puieţi de salcâm.
 • S-au efectuat cu o firma specializată (SC Extrem Profil Piatra-Neamț) 1.086 toaletări, 96 de secționări și 162 doborâri de arbori.

Evenimente

inmanare drapel mentenanta

 • Primăria Municipiului Roman a organizat în anul 2015 o serie de acţiuni şi evenimente în colaborare cu: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Clubul Copiilor Roman, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Ansamblul de dansuri populare „Plai Moldovenesc” din Roman, Consiliul Judeţean Neamţ, Ansamblul „Floricică de la munte” din Piatra Neamţ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, Societatea Culturală „Clepsydra”, Academia „Petru Tocănel”, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan” precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane.
 • Un moment important l-a constituit, la 1 octombrie 2015, Festivitatea de înmânare a Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță „EST”.
 • Anul 2015 a fost declarat Anul Veteranilor de Război și anul Comemorării Genocidului Armenilor, iar administrația publică locală a inițiat sau susținut evenimente pentru a marca aceste aspecte, dar și alte evenimente.
 • La Gala Excelenței în Educație au fost premiaţi 228 de olimpici şi 142 de profesori coordonatori, valoarea totală a premiilor fiind de peste 45.000 lei.
 • În 2015, post-mortem, a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Roman George Radu Melidon, profesorul care în urmă cu 130 de ani a pus bazele primei biblioteci publice la Roman, prin donația a 216 volume către Primăria Roman.
 • La Biblioteca Municipală au fost achiziţionate 598 de volume, la care s-au adăugat 518 volume primite cu titlu de donaţie de la persoane fizice, autori romaşcani, precum şi de la mai multe instituţii şi ONG-uri.

Sport și agrement

campionat minifotbal

 • Municipiul Roman a găzduit, în 2015, turneul de calificare în faza finală a Campionatului european de handbal, turneul final al Cupei României la minifotbal, turneul de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”- ediția a VIII-a, Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru arme tradiționale.
 • Totalul încasărilor realizate de Serviciul Baze Sportive și de Agrement (Complex Moldova, Sala Sporturilor, Bazin înot, terenuri sportive), la sfârșitul anului 2015, a fost de 860.702 lei.
 • Lacul de agrement din Parcul Municipal a fost dotat cu încă două hidrobiciclete și s-a realizat optimizarea programului de funcționare, fapt care a condus la creșterea încasărilor, la finalul anului înregistrându-se încasări de peste 100.000 lei, cu 30% mai mult decât în anul precedent.

Diplomație

intalnire ambasadorul belgiei

 • Orașul a fost vizitat, anul trecut, și de câteva delegații din străinătate: delegaţia din orașul Sunchang (înfrățit cu municipiul Roman din anul 2013), din Coreea de Sud; delegația Ambasadei Armeniei la București; delegația din Raionul Ștefan-Vodă – Republica Moldova; vizita Excelenței Sale Philippe Beke ambasadorul Regatului Belgiei la București; delegație a unor reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse și ai Ambasadei Republicii Kazahstan din București; vizita Excelenței Sale Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România.

Planuri

mhc hidrocentrala

 • La nivelul municipiului Roman, în anul 2015, au fost elaborate următoarele șase strategii, aceste documente urmând a ”desena” linia de dezvoltare a municipiului Roman pentru următorii ani.
 • Totodată, în anul 2016 se dorește a se începe mai multe proiecte noi: Casa Sergiu Celibidache – muzeu și sală de concerte de cameră, centrul multicultural ”Unirea” cu sală de cinema, Centrul de educație timpurie Smirodava – creșă și grădiniță, Casa Spițerului – grădiniță, Casa Manolescu-Strunga – muzeul personalităților romașcane, dezvoltarea parcului industrial creat cu atragerea unui nou investitor strategic, anveloparea termică a blocurilor, modernizarea iluminatului public utilizând corpuri de iluminat cu consum redus, reabilitarea și modernizarea Parcului Zăvoi, a Parcului Jora, reabilitarea și modernizarea falezei râului Moldova și înființarea unei noi hidrocentrale pe râul Moldova sau a unui parc fotovoltaic în zona puțurilor de alimentare cu apă a orașului.

Distincții

Bacauanu premieaza Leoreanu

 • Pe parcursul anului 2015, șeful administrației locale a primit mai multe distincţii din partea Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului precum şi a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman.
 • Primăria Municipiului Roman a primit „Premiul de excelență pentru cele mai importante şi inovative proiecte de investiții în infrastructură” pentru proiectul „Complexul Sportiv și de Agrement Moldova”.

Declarația primarului Laurențiu Leoreanu

leoreanu la birou

”Mulţumesc tuturor celor care au susţinut activitățile și proiectele iniţiate, instituţiilor care ne-au oferit sprijin și cetățenilor care ne-au sesizat nevoile comunităţii sau care au venit cu propuneri constructive. Vă asigur că şi în anul 2016, dar şi în cei ce vor urma, îmi voi mobiliza energia şi eforturile pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului nostru. Vă mulţumesc pentru că îmi daţi puterea să continui şi am certitudinea că veţi fi alături de mine ca şi până acum, precum sunt şi eu alături de dumneavoastră, romaşcanii mei. Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească Romanul şi pe romaşcani!”, a declarat, la finalul raportului de activitate, primarul Laurențiu Leoreanu.

Articol scris de Teo Baciu

Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului "Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter și blogger european".

4 Comentarii

 1. Mister M.

  Când vine vorba de infrastructură, nimic calitativ. Bani aruncați în asfaltări an de an spre deliciul băieților șmecheri asfaltatori. Cât despre parcarea inutilă dîn zona pieței și asfaltarea parțială și de proastă calitate a cartierului Bălcescu, după 8 ani de domnie a jupânului Leo, nu mai are rost să discutăm. Să vorbim și despre sensul giratoriu din zona Favorit? De hidrocentrala de 32 milioane de lei, inutilă pentru populație? Dacă banii ar fi fost investiți cu cap în calitate și necesități (canalizare, infrastructură, instalații de purificare a apei potabile) , atunci s-ar fi numit REALIZĂRI! În cazul de față vorbim doar de eșecuri a unui individ narcisist și fără viziune.

  Răspuns
 2. Nastase Iuliana

  -Despre asfaltari si calitatea lor sunt multe de spus.
  -Despre inutila si dizgatioasa parcare supraetajata din zona pietei care nu se incadreaza in decor nici nu mai am cuvinte.Pacat de ceea ce este in jur ,cladirea veche a Halei centrale si acest monstru care arata ca o schela ramasa pe un santier.
  -despre hidrocentrala nu pot spune decat ca nu justifica investitia caci mentenanta ridica mult pretul curentului iar echilibrul ecologic a fost distrus.Acea zona este declarata zona protejata si nu stiu cum de s-a dat autorizatie de constructie.

  Răspuns
 3. Carmen

  BANI ARUNCATI PENTRU LUCRURI DE DOI BANI ! A FACUT MULT SI PROST !

  Răspuns
 4. Andriescu Robert

  Cantitate fara calitate.Bani irositi aiurea

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.