Ministerul Dezvoltării a publicat lista finanțărilor prin PNDL II. Vezi fiecare proiect din Neamț aprobat

de | 19/07/2017 | Administrație, Economic, Frontpage, Județean

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat lista proiectelor aprobate, la nivelul întregii țări, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. La nivelul județului Neamț au primit finanțare 183 de proiecte. Alocarea financiară a acestora depășește 806.000.000 de lei, dar este vorba despre sume care se vor plăti în intervalul 2017 – 2020.

Municipiul Roman a primit finanțare pentru un singur proiect, în timp ce unele comune vor realiza din fonduri guvernamentele câte trei- patru proiecte. Consiliul Județean are 57 de proiecte aprobate, iar municipiul Piatra-Neamț are patru proiecte prinse la finanțare.

Lista completă a finanțărilor

Nr. crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Alocații de la bugetul de stat 2017-2020

TOTAL

806.311.766,75

1

AGAPIA Modernizare drumuri comunale şi sătesti, L=6,393 km, Comuna Agapia, judeţul Neamţ

5.935.111,91

2

BAHNA Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț

920.772,93

3

BAHNA Modernizare drum de interes local în comuna Bahna, județul Neamț

6.610.794,82

4

BAHNA Construire pod pe DC98 (în zona Sat Arămești) în comuna Bahna, județul Neamț

376.167,70

5

BĂLŢĂTEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț

6.448.967,00

6

BÎRGĂUANI Construire pod din beton armat în sat Vlădiceni comuna Bîrgăuani

1.004.086,00

7

BICAZ-CHEI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală nr. 2, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț

2.885.752,00

8

BICAZ-CHEI Extindere, modernizare și dotare dispensar uman, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț

2.482.178,00

9

BICAZU ARDELEAN Modernizare străzi şi drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

3.643.780,00

10

BICAZU ARDELEAN Construire pod Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț

478.644,00

11

BÎRA Reabilitare școală cu clasele I-VIII-corp C, sat Bîra, comuna Bîra, județul Neamț

1.285.580,00

12

BÎRA Modernizare drumuri de interes local în comuna Bîra, județul Neamț

4.715.892,00

13

BODEŞTI Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ

850.000,00

14

BOGHICEA Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Boghicea, judeţul Neamţ

10.523.125,00

15

BOGHICEA Construire grădiniţă cu program normal în satul Slobozia, comuna Boghicea

1.695.364,00

16

BOGHICEA Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala Boghicea, judeţul Neamţ

2.573.915,00

17

BORCA Construire corp clădire ateliere şi săli de curs şcoala profesională la Liceul Mihail Sadoveanu din comuna Borca, judeţul Neamţ

1.025.996,24

18

BORCA Construire dispensar uman doctor Radu Manea, în comuna Borca, județul Neamț

1.446.537,00

19

BORLEŞTI Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional apărținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlești, județul Neamț

5.563.294,00

20

BORLEŞTI Construire pod Borlești-Poiana Mărului în comuna Borlești, județul Neamț

5.432.637,00

21

BOTEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Botești județul Neamț

4.018.282,00

22

BOZIENI Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bozieni, judeţul Neamţ si Extindere reţea de canalizare în comuna Bozieni, jud. Neamţ

10.336.815,00

23

BRUSTURI Modernizare școală gimnazială “Ierimia Irimescu” din comuna Brusturi, județul Neamț

549.872,00

24

BRUSTURI Dispensar uman sat Poiana, comuna Brusturi, județul Neamț

720.000,00

25

CÎNDEŞTI Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea străzii Bisericii, străzii Pe Vale, străzii Şcolii şi a drumului comunal DC 203 din satele Cîndeşti si Bărcăneşti, comuna Cîndeşti, judeţul Neamţ

5.819.100,00

26

CEAHLĂU Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț

8.976.682,00

27

CORDUN Modernizare drumuri de interes local în comuna Cordun, județul Neamț

8.272.212,00

28

COSTIŞA Modernizare străzi în comuna Costișa, județul Neamț

10.217.814,00

29

CRĂCĂOANI Asfaltare drum comunal Crăcăoani-Mitocul Bălan de la km 7+150- până la 12+650

5.782.736,35

30

DĂMUC Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman Com. Dămuc, Sat Dămuc, Jud. Neamţ

470.336,00

31

DĂMUC Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Dămuc, judeţul Neamţ: DC 205, strada Scursurii, strada Huisurez

4.906.882,00

32

DOBRENI Extindere și modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, județul Neamț

589.060,00

33

DOBRENI Modernizare drumuri locale în comuna Dobreni, judeţul Neamţ

7.602.525,00

34

DOBRENI Pod peste pârâul Horaița, comuna Dobreni, județul Neamț

604.733,00

35

DOCHIA Reabilitare și extindere școala gimnazială nr. 1

1.197.675,05

36

DOLJEŞTI Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț

1.128.164,00

37

DRAGOMIREŞTI Reabilitare drum DC 31 Unghi-Hlăpești, comuna Dragomirești, jud. Neamț

8.297.218,00

38

DRĂGĂNEŞTI Construire dispensar uman, în comuna Draganesti, judeţul Neamţ

1.446.537,00

39

DRĂGĂNEŞTI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Drăgănești, Județul Neamț

7.442.931,00

40

DULCEŞTI Reabilitare grădiniță în satul Dulcești, comuna Dulcești, jud. Neamț

1.285.580,00

41

DULCEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Dulceşti, judeţul Neamț

8.348.710,00

42

DUMBRAVA ROŞIE Reabilitare şi modernizare drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ

3.676.037,00

43

FARCAŞA Modernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașa, judeţul Neamț

7.324.469,00

44

GÂDINŢI Modernizare de drumuri de interes local în comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ

4.865.395,00

45

GÎRCINA Modernizare, reabilitare și dotări grădiniță cu program reduc Episcop Melchisedec Ștefănescu, Comuna Gîrcina, Județul Neamț

1.113.550,00

46

GÎRCINA Pod Acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010,comuna Gîrcina, județul Neamț

760.799,00

47

GHERĂEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Gherăești, Județul Neamț

5.429.716,00

48

GHINDĂOANI Modernizare străzi în comuna Ghindăoani, județul Neamț

3.903.306,00

49

GIROV Reabilitare școală gimnaziala prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judeţul Neamț

1.542.570,00

50

GIROV Modernizare drumuri de interes local în Comuna Girov, județul Neamț

8.317.971,00

51

GRINŢIEŞ Extindere rețea alimentare apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț

14.289.600,00

52

GRINŢIEŞ Modernizare și construire poduri și podețe în comuna Grințieș, județul Neamț

4.990.562,00

53

GRUMĂZEŞTI Modernizare drumuri comuna Grumăzești, județul Neamț

13.602.357,00

54

HANGU Modernizare drumuri DC 146, km 3+600- km 5+700 și DC 149 km 2+650-km 4+000 în comuna Hangu, județul Neamț

8.522.226,97

55

HORIA Construire dispensar medical, sat Cotu-Vameş, comuna Horia, Judeţul Neamţ

536.610,00

56

HORIA Inființare Dispensar Medical, Comuna Horia, Județul Neamț

549.640,00

57

ICUŞEŞTI Modernizare drumuri comunale și sătești în Comuna Icușești, Județul Neamț

5.698.674,00

58

ION CREANGĂ Extindere alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ

14.168.167,00

59

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Pavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

51.055.425,00

60

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Supraetajare Corp B1 – Spaţii destinate personalului medical

6.294.481,00

61

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Consolidare DJ 280 Bîra-Stănița km 21+830-25+300, 29+000-29+343

7.809.515,87

62

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Consolidare drum judeţean DJ 155F, km 12+000-km 32+000, judeţul Neamţ

29.588.887,00

63

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 127 limită jud. Harghita – Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc – Limită jud. Harghita, km 10+400-16+563

2.438.278,72

64

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155 B Bodești – Urecheni – Drăgăneşti km. 39+400 – 45+400, județul Neamț

3.041.249,00

65

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155B Bodești – Urecheni – Drăgănești km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț

4.659.998,05

66

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț

1.426.460,13

67

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155I Tg. Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703

2.019.266,38

68

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595

4.345.510,00

69

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155M Tîrpești-Țolici km. 3+250-4+868

3.340.393,41

70

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+000

1.413.983,16

71

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+942

1.161.260,95

72

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca km 44+000-51+000

15.412.368,00

73

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140

2.178.819,38

74

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț

26.043.714,00

75

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 155B,  km 6+000-9+500, județul Neamț

18.482.681,00

76

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 155G, km 3+100-7+400, județul Neamț

11.774.627,00

77

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț

10.531.243,00

78

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț

3.193.408,00

79

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț

14.103.935,00

80

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, Județul Neamț

16.741.634,00

81

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț

38.221.941,00

82

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615

16.020.334,00

83

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ

565.145,00

84

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ

741.030,00

85

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155G km11+583, localitatea Cîrligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

965.645,00

86

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+ 883 peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, Județul Neamț

860.690,00

87

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț

637.228,00

88

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț

637.228,00

89

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești

860.690,00

90

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț

738.147,00

91

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 34+410 peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț

745.356,00

92

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț

744.635,00

93

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui,Bicaz, județul Neamț

740.310,00

94

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155I  de la km 19+317 peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț

1.727.142,00

95

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești județul Neamț

4.218.374,00

96

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești județul Neamţ

2.426.215,00

97

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani

396.540,00

98

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, în comuna Petricani

1.265.227,00

99

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamţ

1.150.468,00

100

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 156A  km 27+105, comuna Tazlău, județul Neamț

747.879,00

101

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamţ

773.902,00

102

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 157I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț

437.280,00

103

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț

245.000,00

104

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695 comuna Bozieni, judeţul Neamţ

632.000,00

105

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159B km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț

241.000,00

106

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159B km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț

262.900,00

107

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamţ

381.130,00

108

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamţ

5.999.305,00

109

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț

357.320,00

110

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B Km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț

561.753,00

111

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț

297.745,00

112

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, județul Neamț

284.456,00

113

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, județul Neamț

580.408,00

114

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, județul Neamț

265.165,00

115

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, județul Neamț

381.140,00

116

MĂRGINENI Modernizare drumuri vicinale, comuna Mărgineni, județul Neamț

5.320.120,00

117

MOLDOVENI Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în sat Hociungi, comuna Moldoveni, judeţul Neamţ

7.864.040,00

118

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Grădiniță cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța

2.256.200,00

119

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Școală cu 10 clase-cartier Speranța

2.218.772,00

120

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Modernizare strada Mărțișor

118.458,00

121

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Pod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu municipiul Piatra-Neamț

963.415,00

122

MUNICIPIUL ROMAN Canalizare menajeră str. N.Bălcescu și I.L. Caragiale și Canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamţ

2.785.589,00

123

NEGREŞTI Grădiniță cu patru săli de clasă-comuna Negrești, județul Neamț

570.868,00

124

NEGREŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Negreşti, judeţul Neamţ

4.491.366,00

125

ONICENI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Solca și Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamţ și Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate în satele Oniceni, Valea Enei, Linsești și Lunca, comuna Oniceni, Judeţul Neamţ

10.484.699,00

126

ONICENI Reabilitare Şcoală Gimnazială Comuna Oniceni

1.150.000,00

127

ONICENI Reabilitare Şcoală gimnazială Solca

950.000,00

128

ONICENI Reabilitare Şcoală primară Pietrosu

935.000,00

129

ONICENI Reabilitare Şcoală primară Valea Enei

750.000,00

130

ORAŞ BICAZ Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț

6.388.635,00

131

ORAŞ ROZNOV Construire grădiniță cu program prelungit, în orașul Roznov, județul Neamț

1.357.790,00

132

ORAŞ ROZNOV Construire pod cu două deschideri în satul Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț

3.903.200,00

133

ORAŞ TÎRGU NEAMŢ Reabilitare și dotare Creșă nr. 1, oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț

1.487.947,00

134

ORAŞ TÎRGU NEAMŢ Reabilitare corp principal și dotare cu echipament și mobilier- Colegiul Național “Ștefan cel Mare” oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț

2.427.185,00

135

PĂSTRĂVENI Reabilitare, modernizare și extindere poduri în comuna Păstrăveni, județul Neamț

779.436,00

136

PÂNCEŞTI Înființare rețea de canalizare și stație de epurare a apei uzate, înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pâncești, comuna Pâncești, județul Neamț

11.373.874,00

137

PÂNCEŞTI Construirea unui dispensar uman în sat Pâncești, com. Pâncești, jud. Neamţ

521.220,00

138

PÎNGĂRAŢI Pod peste Pârâul Oanțu, comuna Pîngărați, județul Neamț

355.452,08

139

PETRICANI Demolare și Construire Două Poduri noi din beton armat peste Râul Topolița în Comuna Petricani, Jud. Neamț

3.244.920,00

140

PIATRA ŞOIMULUI Modernizare drumuri de interes local și pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț

5.574.208,00

141

PODOLENI Construire gradiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, judeţul Neamț

1.156.429,00

142

POIANA TEIULUI Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ

4.845.389,69

143

POIENARI Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari jud. Neamț

10.546.417,00

144

RĂUCEŞTI Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț

2.307.058,00

145

RĂUCEŞTI Reabilitare, modernizare și extindere clădire Liceul Tehnologic Oglinzi, în comuna Răucești, județul Neamț

1.479.447,61

146

RĂUCEŞTI Costruire Pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț

544.209,75

147

RĂZBOIENI Modernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț

4.990.107,00

148

REDIU Eficientizare și modernizare sistem de iluminat public, în comuna Rediu, județul Neamț

560.041,30

149

ROMÂNI Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Români, Județul Neamț

5.713.415,00

150

RUGINOASA Modernizare și extindere corp A al Şcolii Gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț

3.058.677,00

151

SAGNA Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Sagna, județul Neamț

4.829.984,00

152

SĂBĂOANI Construire dispensar uman, sat Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamț

2.159.086,00

153

SECUIENI Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Neamț

666.132,00

154

SECUIENI Reabilitare DC87, Secuieni-Butnărești, km 0+000-km 3+664, comuna Secuieni, judeţul Neamţ

2.164.497,00

155

STĂNIŢA Modernizare drumuri de interes local în Comuna Stănița, Județul Neamț

8.428.970,00

156

ŞTEFAN CEL MARE Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Ștefan cel Mare, judeţul Neamţ

8.572.773,00

157

TARCĂU Grădiniță cu program normal, localitatea Tarcău, comuna Tarcău, județul Neamț

1.477.984,18

158

TARCĂU Reabilitare și modernizare Şcoală Straja, comuna Tarcău, județul Neamț

417.700,00

159

TAŞCA Înființare rețea de apă uzată și stație de epurare în comuna Tașca, județul Neamț

4.938.894,00

160

TAŞCA Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul Neamț

815.128,00

161

TAŞCA Extindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul Neamț

1.117.209,00

162

TAŞCA Construire pod peste pârâul Hamzoia comuna Tașca, județul Neamț

579.110,00

163

TAŞCA Construire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț

579.110,00

164

TAZLĂU Modernizare rețea stradală și realizare pod din beton armat peste râul Tazlău, în sat Tazlău, com. Tazlău, județul Neamț

3.994.164,00

165

TĂMĂŞENI Modernizare și extindere Şcoala Gimnazială Tămășeni

1.606.695,83

166

TIMIŞEŞTI Construire gradiniță cu program prelungit în comuna Timișești, judeţul Neamţ

2.087.064,00

167

TIMIŞEŞTI Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Timișești, judeţul Neamţ

2.930.195,00

168

TIMIŞEŞTI Modernizare drumuri locale sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț

4.923.930,00

169

TIMIŞEŞTI Reabilitare pod peste râul Ozana în sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț

545.020,00

170

TRIFEŞTI Înființare sistem de alimentare cu apă, în satul Miron Costin, comuna Trifești, jud. Neamț și Inființare sistem de canalizare ape uzate, în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț

13.426.642,00

171

TUPILAŢI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tupilați, Judeţul Neamţ

5.619.313,00

172

ŢIBUCANI Modernizare străzi rurale în Comuna Țibucani, județul Neamț

3.902.970,00

173

URECHENI Modernizare drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești comuna Urecheni jud. Neamț

6.659.361,00

174

VALEA URSULUI Modernizare dispensar uman comuna Valea Ursului, județul Neamț

268.163,00

175

VALEA URSULUI Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ursului, județul Neamț

4.787.039,00

176

VĂLENI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate în satul Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ

10.495.207,00

177

VĂLENI Continuare lucrări la școala cu clasele I-VIII, sat Văleni, comuna Văleni, județul Neamț

2.920.356,54

178

VÎNĂTORI-NEAMŢ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița S.A.M. cu program prelungit și Şcoala cu clasele I-VIII Drehuța subordonate “Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau”, Comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

404.471,75

179

VÎNĂTORI-NEAMŢ Lucrări de construcții și instalații privind securitatea la incendiu la Seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vînători-Neamț, judeţul Neamț

352.031,00

180

VÎNĂTORI-NEAMŢ Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț

399.177,00

181

VÎNĂTORI-NEAMŢ Poduri din beton armat, Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț

2.982.919,00

182

ZĂNEŞTI Modernizare și dotare dispensar uman în comuna Zănești, judeţul Neamţ

810.390,00

183

ZĂNEŞTI Construire pod în sat Traian comuna Zănești, judeţul Neamţ

604.520,00

Articol scris de Teo Baciu

Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului "Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter și blogger european".

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele articole

se incarca

Cele mai citite articole

se incarca