Ministerul Dezvoltării a publicat lista finanțărilor prin PNDL II. Vezi fiecare proiect din Neamț aprobat

de | 19/07/2017 | Administrație, Economic, Județean

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat lista proiectelor aprobate, la nivelul întregii țări, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. La nivelul județului Neamț au primit finanțare 183 de proiecte. Alocarea financiară a acestora depășește 806.000.000 de lei, dar este vorba despre sume care se vor plăti în intervalul 2017 – 2020.

Municipiul Roman a primit finanțare pentru un singur proiect, în timp ce unele comune vor realiza din fonduri guvernamentele câte trei- patru proiecte. Consiliul Județean are 57 de proiecte aprobate, iar municipiul Piatra-Neamț are patru proiecte prinse la finanțare.

Lista completă a finanțărilor

Nr. crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Alocații de la bugetul de stat 2017-2020

TOTAL

806.311.766,75

1

AGAPIAModernizare drumuri comunale şi sătesti, L=6,393 km, Comuna Agapia, judeţul Neamţ

5.935.111,91

2

BAHNAConstruire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț

920.772,93

3

BAHNAModernizare drum de interes local în comuna Bahna, județul Neamț

6.610.794,82

4

BAHNAConstruire pod pe DC98 (în zona Sat Arămești) în comuna Bahna, județul Neamț

376.167,70

5

BĂLŢĂTEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț

6.448.967,00

6

BÎRGĂUANIConstruire pod din beton armat în sat Vlădiceni comuna Bîrgăuani

1.004.086,00

7

BICAZ-CHEIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare școală nr. 2, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț

2.885.752,00

8

BICAZ-CHEIExtindere, modernizare și dotare dispensar uman, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț

2.482.178,00

9

BICAZU ARDELEANModernizare străzi şi drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

3.643.780,00

10

BICAZU ARDELEANConstruire pod Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț

478.644,00

11

BÎRAReabilitare școală cu clasele I-VIII-corp C, sat Bîra, comuna Bîra, județul Neamț

1.285.580,00

12

BÎRAModernizare drumuri de interes local în comuna Bîra, județul Neamț

4.715.892,00

13

BODEŞTIReabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ

850.000,00

14

BOGHICEAÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Boghicea, judeţul Neamţ

10.523.125,00

15

BOGHICEAConstruire grădiniţă cu program normal în satul Slobozia, comuna Boghicea

1.695.364,00

16

BOGHICEAReabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala Boghicea, judeţul Neamţ

2.573.915,00

17

BORCAConstruire corp clădire ateliere şi săli de curs şcoala profesională la Liceul Mihail Sadoveanu din comuna Borca, judeţul Neamţ

1.025.996,24

18

BORCAConstruire dispensar uman doctor Radu Manea, în comuna Borca, județul Neamț

1.446.537,00

19

BORLEŞTIReabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional apărținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlești, județul Neamț

5.563.294,00

20

BORLEŞTIConstruire pod Borlești-Poiana Mărului în comuna Borlești, județul Neamț

5.432.637,00

21

BOTEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Botești județul Neamț

4.018.282,00

22

BOZIENIExtindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bozieni, judeţul Neamţ si Extindere reţea de canalizare în comuna Bozieni, jud. Neamţ

10.336.815,00

23

BRUSTURIModernizare școală gimnazială „Ierimia Irimescu” din comuna Brusturi, județul Neamț

549.872,00

24

BRUSTURIDispensar uman sat Poiana, comuna Brusturi, județul Neamț

720.000,00

25

CÎNDEŞTIÎmbunătăţirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea străzii Bisericii, străzii Pe Vale, străzii Şcolii şi a drumului comunal DC 203 din satele Cîndeşti si Bărcăneşti, comuna Cîndeşti, judeţul Neamţ

5.819.100,00

26

CEAHLĂUÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț

8.976.682,00

27

CORDUNModernizare drumuri de interes local în comuna Cordun, județul Neamț

8.272.212,00

28

COSTIŞAModernizare străzi în comuna Costișa, județul Neamț

10.217.814,00

29

CRĂCĂOANIAsfaltare drum comunal Crăcăoani-Mitocul Bălan de la km 7+150- până la 12+650

5.782.736,35

30

DĂMUCReabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman Com. Dămuc, Sat Dămuc, Jud. Neamţ

470.336,00

31

DĂMUCModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Dămuc, judeţul Neamţ: DC 205, strada Scursurii, strada Huisurez

4.906.882,00

32

DOBRENIExtindere și modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, județul Neamț

589.060,00

33

DOBRENIModernizare drumuri locale în comuna Dobreni, judeţul Neamţ

7.602.525,00

34

DOBRENIPod peste pârâul Horaița, comuna Dobreni, județul Neamț

604.733,00

35

DOCHIAReabilitare și extindere școala gimnazială nr. 1

1.197.675,05

36

DOLJEŞTIExtindere, modernizare și dotare dispensar Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț

1.128.164,00

37

DRAGOMIREŞTIReabilitare drum DC 31 Unghi-Hlăpești, comuna Dragomirești, jud. Neamț

8.297.218,00

38

DRĂGĂNEŞTIConstruire dispensar uman, în comuna Draganesti, judeţul Neamţ

1.446.537,00

39

DRĂGĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în Comuna Drăgănești, Județul Neamț

7.442.931,00

40

DULCEŞTIReabilitare grădiniță în satul Dulcești, comuna Dulcești, jud. Neamț

1.285.580,00

41

DULCEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Dulceşti, judeţul Neamț

8.348.710,00

42

DUMBRAVA ROŞIEReabilitare şi modernizare drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ

3.676.037,00

43

FARCAŞAModernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașa, judeţul Neamț

7.324.469,00

44

GÂDINŢIModernizare de drumuri de interes local în comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ

4.865.395,00

45

GÎRCINAModernizare, reabilitare și dotări grădiniță cu program reduc Episcop Melchisedec Ștefănescu, Comuna Gîrcina, Județul Neamț

1.113.550,00

46

GÎRCINAPod Acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010,comuna Gîrcina, județul Neamț

760.799,00

47

GHERĂEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Gherăești, Județul Neamț

5.429.716,00

48

GHINDĂOANIModernizare străzi în comuna Ghindăoani, județul Neamț

3.903.306,00

49

GIROVReabilitare școală gimnaziala prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judeţul Neamț

1.542.570,00

50

GIROVModernizare drumuri de interes local în Comuna Girov, județul Neamț

8.317.971,00

51

GRINŢIEŞExtindere rețea alimentare apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț

14.289.600,00

52

GRINŢIEŞModernizare și construire poduri și podețe în comuna Grințieș, județul Neamț

4.990.562,00

53

GRUMĂZEŞTIModernizare drumuri comuna Grumăzești, județul Neamț

13.602.357,00

54

HANGUModernizare drumuri DC 146, km 3+600- km 5+700 și DC 149 km 2+650-km 4+000 în comuna Hangu, județul Neamț

8.522.226,97

55

HORIAConstruire dispensar medical, sat Cotu-Vameş, comuna Horia, Judeţul Neamţ

536.610,00

56

HORIAInființare Dispensar Medical, Comuna Horia, Județul Neamț

549.640,00

57

ICUŞEŞTIModernizare drumuri comunale și sătești în Comuna Icușești, Județul Neamț

5.698.674,00

58

ION CREANGĂExtindere alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ

14.168.167,00

59

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢPavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

51.055.425,00

60

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢSupraetajare Corp B1 – Spaţii destinate personalului medical

6.294.481,00

61

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢConsolidare DJ 280 Bîra-Stănița km 21+830-25+300, 29+000-29+343

7.809.515,87

62

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢConsolidare drum judeţean DJ 155F, km 12+000-km 32+000, judeţul Neamţ

29.588.887,00

63

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 127 limită jud. Harghita – Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc – Limită jud. Harghita, km 10+400-16+563

2.438.278,72

64

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155 B Bodești – Urecheni – Drăgăneşti km. 39+400 – 45+400, județul Neamț

3.041.249,00

65

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155B Bodești – Urecheni – Drăgănești km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț

4.659.998,05

66

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155I Tîrgu Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț

1.426.460,13

67

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155I Tg. Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703

2.019.266,38

68

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595

4.345.510,00

69

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 155M Tîrpești-Țolici km. 3+250-4+868

3.340.393,41

70

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+000

1.413.983,16

71

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+942

1.161.260,95

72

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca km 44+000-51+000

15.412.368,00

73

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140

2.178.819,38

74

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț

26.043.714,00

75

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 155B,  km 6+000-9+500, județul Neamț

18.482.681,00

76

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 155G, km 3+100-7+400, județul Neamț

11.774.627,00

77

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț

10.531.243,00

78

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț

3.193.408,00

79

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț

14.103.935,00

80

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, Județul Neamț

16.741.634,00

81

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare drum judeţean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț

38.221.941,00

82

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615

16.020.334,00

83

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ

565.145,00

84

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ

741.030,00

85

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 155G km11+583, localitatea Cîrligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

965.645,00

86

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+ 883 peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, Județul Neamț

860.690,00

87

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 157F km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț

637.228,00

88

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢModernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț

637.228,00

89

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești

860.690,00

90

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155F Km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț

738.147,00

91

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155F Km 34+410 peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț

745.356,00

92

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155F Km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț

744.635,00

93

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155F Km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui,Bicaz, județul Neamț

740.310,00

94

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155I  de la km 19+317 peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț

1.727.142,00

95

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești județul Neamț

4.218.374,00

96

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești județul Neamţ

2.426.215,00

97

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani

396.540,00

98

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, în comuna Petricani

1.265.227,00

99

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamţ

1.150.468,00

100

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 156A  km 27+105, comuna Tazlău, județul Neamț

747.879,00

101

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamţ

773.902,00

102

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 157I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț

437.280,00

103

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț

245.000,00

104

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695 comuna Bozieni, judeţul Neamţ

632.000,00

105

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 159B km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț

241.000,00

106

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 159B km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț

262.900,00

107

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 207A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamţ

381.130,00

108

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamţ

5.999.305,00

109

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț

357.320,00

110

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 209B Km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț

561.753,00

111

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț

297.745,00

112

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, județul Neamț

284.456,00

113

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, județul Neamț

580.408,00

114

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, județul Neamț

265.165,00

115

JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢReabilitare pod pe DJ 280 peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, județul Neamț

381.140,00

116

MĂRGINENIModernizare drumuri vicinale, comuna Mărgineni, județul Neamț

5.320.120,00

117

MOLDOVENIExtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în sat Hociungi, comuna Moldoveni, judeţul Neamţ

7.864.040,00

118

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢGrădiniță cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța

2.256.200,00

119

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢȘcoală cu 10 clase-cartier Speranța

2.218.772,00

120

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢModernizare strada Mărțișor

118.458,00

121

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢPod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu municipiul Piatra-Neamț

963.415,00

122

MUNICIPIUL ROMANCanalizare menajeră str. N.Bălcescu și I.L. Caragiale și Canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamţ

2.785.589,00

123

NEGREŞTIGrădiniță cu patru săli de clasă-comuna Negrești, județul Neamț

570.868,00

124

NEGREŞTIModernizare drumuri locale în comuna Negreşti, judeţul Neamţ

4.491.366,00

125

ONICENIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Solca și Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamţ și Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate în satele Oniceni, Valea Enei, Linsești și Lunca, comuna Oniceni, Judeţul Neamţ

10.484.699,00

126

ONICENIReabilitare Şcoală Gimnazială Comuna Oniceni

1.150.000,00

127

ONICENIReabilitare Şcoală gimnazială Solca

950.000,00

128

ONICENIReabilitare Şcoală primară Pietrosu

935.000,00

129

ONICENIReabilitare Şcoală primară Valea Enei

750.000,00

130

ORAŞ BICAZModernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț

6.388.635,00

131

ORAŞ ROZNOVConstruire grădiniță cu program prelungit, în orașul Roznov, județul Neamț

1.357.790,00

132

ORAŞ ROZNOVConstruire pod cu două deschideri în satul Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț

3.903.200,00

133

ORAŞ TÎRGU NEAMŢReabilitare și dotare Creșă nr. 1, oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț

1.487.947,00

134

ORAŞ TÎRGU NEAMŢReabilitare corp principal și dotare cu echipament și mobilier- Colegiul Național „Ștefan cel Mare” oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț

2.427.185,00

135

PĂSTRĂVENIReabilitare, modernizare și extindere poduri în comuna Păstrăveni, județul Neamț

779.436,00

136

PÂNCEŞTIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare a apei uzate, înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pâncești, comuna Pâncești, județul Neamț

11.373.874,00

137

PÂNCEŞTIConstruirea unui dispensar uman în sat Pâncești, com. Pâncești, jud. Neamţ

521.220,00

138

PÎNGĂRAŢIPod peste Pârâul Oanțu, comuna Pîngărați, județul Neamț

355.452,08

139

PETRICANIDemolare și Construire Două Poduri noi din beton armat peste Râul Topolița în Comuna Petricani, Jud. Neamț

3.244.920,00

140

PIATRA ŞOIMULUIModernizare drumuri de interes local și pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț

5.574.208,00

141

PODOLENIConstruire gradiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, judeţul Neamț

1.156.429,00

142

POIANA TEIULUIModernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ

4.845.389,69

143

POIENARIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari jud. Neamț

10.546.417,00

144

RĂUCEŞTIÎnființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț

2.307.058,00

145

RĂUCEŞTIReabilitare, modernizare și extindere clădire Liceul Tehnologic Oglinzi, în comuna Răucești, județul Neamț

1.479.447,61

146

RĂUCEŞTICostruire Pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț

544.209,75

147

RĂZBOIENIModernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț

4.990.107,00

148

REDIUEficientizare și modernizare sistem de iluminat public, în comuna Rediu, județul Neamț

560.041,30

149

ROMÂNIModernizare infrastructură rutieră în Comuna Români, Județul Neamț

5.713.415,00

150

RUGINOASAModernizare și extindere corp A al Şcolii Gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț

3.058.677,00

151

SAGNAModernizare drumuri comunale și sătești, comuna Sagna, județul Neamț

4.829.984,00

152

SĂBĂOANIConstruire dispensar uman, sat Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamț

2.159.086,00

153

SECUIENIReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Neamț

666.132,00

154

SECUIENIReabilitare DC87, Secuieni-Butnărești, km 0+000-km 3+664, comuna Secuieni, judeţul Neamţ

2.164.497,00

155

STĂNIŢAModernizare drumuri de interes local în Comuna Stănița, Județul Neamț

8.428.970,00

156

ŞTEFAN CEL MAREModernizare drumuri comunale și sătești în comuna Ștefan cel Mare, judeţul Neamţ

8.572.773,00

157

TARCĂUGrădiniță cu program normal, localitatea Tarcău, comuna Tarcău, județul Neamț

1.477.984,18

158

TARCĂUReabilitare și modernizare Şcoală Straja, comuna Tarcău, județul Neamț

417.700,00

159

TAŞCAÎnființare rețea de apă uzată și stație de epurare în comuna Tașca, județul Neamț

4.938.894,00

160

TAŞCAReabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul Neamț

815.128,00

161

TAŞCAExtindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul Neamț

1.117.209,00

162

TAŞCAConstruire pod peste pârâul Hamzoia comuna Tașca, județul Neamț

579.110,00

163

TAŞCAConstruire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț

579.110,00

164

TAZLĂUModernizare rețea stradală și realizare pod din beton armat peste râul Tazlău, în sat Tazlău, com. Tazlău, județul Neamț

3.994.164,00

165

TĂMĂŞENIModernizare și extindere Şcoala Gimnazială Tămășeni

1.606.695,83

166

TIMIŞEŞTIConstruire gradiniță cu program prelungit în comuna Timișești, judeţul Neamţ

2.087.064,00

167

TIMIŞEŞTIReabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Timișești, judeţul Neamţ

2.930.195,00

168

TIMIŞEŞTIModernizare drumuri locale sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț

4.923.930,00

169

TIMIŞEŞTIReabilitare pod peste râul Ozana în sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț

545.020,00

170

TRIFEŞTIÎnființare sistem de alimentare cu apă, în satul Miron Costin, comuna Trifești, jud. Neamț și Inființare sistem de canalizare ape uzate, în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț

13.426.642,00

171

TUPILAŢIModernizare drumuri de interes local în Comuna Tupilați, Judeţul Neamţ

5.619.313,00

172

ŢIBUCANIModernizare străzi rurale în Comuna Țibucani, județul Neamț

3.902.970,00

173

URECHENIModernizare drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești comuna Urecheni jud. Neamț

6.659.361,00

174

VALEA URSULUIModernizare dispensar uman comuna Valea Ursului, județul Neamț

268.163,00

175

VALEA URSULUIModernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ursului, județul Neamț

4.787.039,00

176

VĂLENIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate în satul Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ

10.495.207,00

177

VĂLENIContinuare lucrări la școala cu clasele I-VIII, sat Văleni, comuna Văleni, județul Neamț

2.920.356,54

178

VÎNĂTORI-NEAMŢDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița S.A.M. cu program prelungit și Şcoala cu clasele I-VIII Drehuța subordonate „Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau”, Comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

404.471,75

179

VÎNĂTORI-NEAMŢLucrări de construcții și instalații privind securitatea la incendiu la Seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vînători-Neamț, judeţul Neamț

352.031,00

180

VÎNĂTORI-NEAMŢRealizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț

399.177,00

181

VÎNĂTORI-NEAMŢPoduri din beton armat, Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț

2.982.919,00

182

ZĂNEŞTIModernizare și dotare dispensar uman în comuna Zănești, judeţul Neamţ

810.390,00

183

ZĂNEŞTIConstruire pod în sat Traian comuna Zănești, judeţul Neamţ

604.520,00

Articol scris de Teo Baciu

Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului "Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter și blogger european".

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.