Cum taxează Primăria Roman eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în 2018

de | 03/11/2017 | Administrație, Frontpage, Local, Util

În ședința de Consiliu Local de marți, 31 octombrie 2017, s-a votat nivelul taxelor și impozitelor locale pe anul 2018. La nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu apar modificări de valoare față de anul 2017.

Nr. crt. Denumirea taxei Preț
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:
a. Până la 150 mp inclusiv 6 lei
b. Între 151 – 250 mp inclusiv 7 lei
c. Între 251 – 500 mp inclusiv 9 lei
d. Între 501 – 750 mp inclusiv 12 lei
e. Între 751 – 1.000 mp inclusiv 14 lei
f. Peste 1.000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1.000 mp
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidentiala sau clădire anexă 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 15 lei / mp
4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 15 lei
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct. 2. 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii. 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate
7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 13 lei / racord
9. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 lei
11. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
12. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 8 lei/mp de suprafață ocupată de construcție

Scutiri

Se acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

 1. lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
 2. lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
 3. lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unor activități

Nr. crt. Denumirea taxei Preț
1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare (sanitare) 20 lei
2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 32 lei
3. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 80 lei
4. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
a. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafață de până la 100 mp inclusiv 500 lei
b. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafață cuprinsă între 100 mp si 300 mp inclusiv 1.000 lei
c. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafață cuprinsă între 300 mp si 500 mp inclusiv 2.000 lei
d. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafață mai mare de 500 mp 3.000 lei
e. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață de până la 100 mp inclusiv 400 lei
f. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață cuprinsă între 100 și 300 mp inclusiv 500 lei
g. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață cuprinsă între 300 si 500 mp inclusiv 600Lei
h. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață de peste 500 mp 1.000lei
i. Alte activități recreative și distractive, cod CAEN 932 pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv 200 lei
j. Alte activități recreative și distractive, cod CAEN 932 pentru o suprafață mai mare de 500 mp 400 lei

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Nr. crt. Denumirea taxei preț
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitatea economică 32 lei pentru fiecare mp sau fracţiune de mp
b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 lei pentru fiecare mp sau fracţiune de mp

 

Impozitul pe spectacole

Pentru anul 2018 impozitul pe spectacole se calculează astfel:

  1. Prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
  2. Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
   1. 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
   2. 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
  3. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele articole

se incarca

Cele mai citite articole

se incarca