Cine beneficiază de transport public gratuit în Roman

de | 01/02/2018 | Administrație, Local

În ședința de consiliu local din ultima zi a lunii ianuarie, s-au aprobat prețul abonamentelor pentru transportul local public și subvențiile acordate unor categorii de persoane. Astfel, s-a hotărât să existe două tipuri de abonamente lunare, valabile pentru toate liniile, unul de 70 lei valabil de luni până vineri și unul de 100 de lei valabil în toate zilele săptămânii.

În ceea ce privește categoriile de persoane ce vor beneficia de gratuitate, consilierul local Constantin Holban a pus sub semnul întrebării justețea acordării de subvenții unor categorii de călători, până la urmă ajungându-se la un consens prin acordarea de tipuri diferite de abonament în funcție de categoria la care se încadrează călătorul.

Beneficiarii de abonamente gratuite:

 • veteranii de război și văduvele de război – abonament de 100 de lei;
 • eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 – abonament de 100 de lei;
 • persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, si celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de ladata de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale – abonament de 100 de lei;
 • persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestora, asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat – abonament de 100 de lei;
 • pensionarii cu pensii lunare mai mici de 700 lei – abonament de 100 de lei;
 • elevilor din Municipiul Roman, doar în timpul cursurilor școlare, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 700 lei. – abonament de 70 de lei;
 • beneficiarii de ajuror social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii – abonament de 70 de lei;
 • șomerii aflați în plată – abonament de 70 de lei;
 • personalul armatei – abonament de 100 de lei.

Acordarea facilităților se face numai pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Roman. Eliberarea legitimatiilor de călătorie se face direct de către operator, în baza borderourilor transmise de către Direcţia de Asistenţă Socială în luna decembrie pentru anul urmator, iar pe parcursul anului pe baza borderoului lunar.

Cei care doresc abonamente gratuite trebuie să depună la Direcţia de Asistenţă Socială o cerere care să conțină numele și prenumele, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilității pe transportul urban de călători, adresa de domiciliu, numărul și seria buletinului (cărții) de identitate, data eliberării, CNP, plus următoarele acte:

 • în cazul pensionarilor: copie după buletinul (cartea) de identitate din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, cuponul de pensie din luna precedentă solicitării;
 • în cazul veteranilor și văduvelor de război, al revoluționarilor, al persoanelor persecutate politic și al persoanelor cu handicap: copie dupa buletinul (cartea) de identitate, copie după certificatul și legitimația de veteran de război, văduvă de război, revoluționar, deținut și persecutat politic, certificat de handicap (după caz);
 • în cazul elevilor: copii dupa buletinul (cartea) de identitate ale părinţilor, adeverinţă de elev, adeverinţă de salariat sau alte documente privind veniturile;
 • în cazul beneficiarilor de ajutor social: adeverinţă din care să rezulte calitatea de beneficiar al ajutorului social, copie a actului de identitate, dovada prestării lunare de activităţi în folosul comunităţii;
 • în cazul șomerilor: copie a actului de identitate, dovada că solicitantul este beneficiar al indemnizației/ajutorului de șomaj;
 • în cazul personalului armatei: copie după act identitate, dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.