Finanțări nerambursabile de la Primăria Roman pentru ONG. Care sunt condițiile de obținere a banilor

de | 05/03/2018 | Local, Util

Primăria Municipiului Roman anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor din partea organizațiilor neguvernamentale pentru obținerea de finanțare nerambursabilă , conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

Cultură, religie şi învăţământ:

 • Muzică şi dans;
 • Cultură scrisă;
 • Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului;
 • Creare de evenimente;
 • Alte activităţi culturale (promovarea imaginii municipiului Roman şi a vieţii culturale a comunităţilor din municipiul Roman);
 • Învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale etc);
 • Activităţi educative cu tematică de mediu.

Proiecte Sociale:

 • Asistenţă socială / socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi / sau la domiciliul beneficiarilor;
 • Servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi îndrumare;
 • Dezvoltarea de servicii şi facilităţi after-school pentru elevii defavorizaţi social;
 • Conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile în raport cu diferite situaţii de risc;
 • Integrare şi reintegrare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă;
 • Centre de zi;
 • Alte tipuri de activităţi sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

Activităţi sportive şi de tineret:

 • Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, dupa caz;
 • Sportul pentru toţi – gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi / sau internaţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea a cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere;
 • Sportul şcolar – practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Obiective: promovarea valenţelor educative ale sportului; iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învătământ. Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Grantul disponibil este de 150.000 lei, defalcat astfel:

 • Cultură, religie şi învăţământ: 50.000 lei
 • Proiecte sociale: 50.000 lei
 • Activităţi sportive şi de tineret: 50.000 lei

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 3.000 lei şi 10.000 lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului. Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Contribuţia în natură nu este eligibilă. Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10 %, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoane juridice fără scop patrimonial: asociaţii ori fundaţii constituite conform legii / culte religioase recunoscute conform legii;
 • să aibă inclus în statutul organizaţiei obiectul de activitate care generează obiectivul pentru care se solicită finanţare;
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
 • să aibă sediul social şi să-şi desfăşoare activitatea în Municipiul Roman;
 • beneficiarii direcţi şi indirecţi din grupul ţintă să fie recrutaţi de pe raza teritorială a Municipiului Roman.

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la Biroul Unic al Primăriei Roman. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 11 aprilie 2018, ora 10. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 12 aprilie 2018 – 30 aprilie 2018.

Articol scris de Teo Baciu

Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului "Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter și blogger european".

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.