23 locuri de muncă disponibile în instituțiile bugetare în județ

de | 18/11/2018 | Economic, Județean

Spitalul Municipal de Urgență Roman

Organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de îngrijitor curăţenie, două posturi pentru Secţia A.T.I. și unul pentru Compartiment Oftalmologie.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • program de lucru – ture;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 29 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 13 decembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de responsabil P.S.I.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • curs cadru tehnic PSI;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 29 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 13 decembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0233.742.511.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de muncitor calificat IV – liftier (G) în cadrul Compartimentului Tehnic – Formaţia de lucru II.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de şcoală generală;
  • curs de calificare în meseria de liftier cu certificat eliberat de o societate agreată de ISCIR;
  • fără vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 13 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, pentru patru posturi de infirmier și un infirmier debutant în secția de Îngrijiri Paliative, două posturi de infirmier și unul de infirmier debutant în secția Chirurgie Generală – Bloc Operator Chirurgie Generală.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • pentru posturile de infirmier (G) – îngrijiri Paliative:
   • diplomă de şcoală generală;
   • curs de infirmier,
   • 6 luni vechime în activitate;
   • experienţă 4 ani în îngrijiri paliative.
  • pentru posturile de infirmier debutant (G) – îngrijiri Paliative:
   • diplomă de şcoală generală;
   • fără vechime;
   • experienţă 4 ani în îngrijiri paliative.
  • pentru posturile de infirmier (G) – Chirurgie Generală – Bloc Operator Chirurgie Generală:
   • diplomă de şcoală generală;
   • curs de infirmier,
   • 6 luni vechime în activitate
   • experienţă 5 ani în sala de operaţii.
  • pentru posturile de infirmier debutant (G) – Chirurgie Generală – Bloc
   • diplomă de şcoală generală;
   • fără vechime;
   • experienţă 5 ani în sala de operaţii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 11 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant (PL) specialitatea medicină generală la Cabinet Gastroenterologie – A.I.S.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii post liceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997:
  • fără vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de asistent medical debutant (PL), specialitatea balneofîziotcrapic la Laboratorul Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de Studii post liceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specialitatea balneofizioterapie;
  • fără vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Bd. Traian, nr. 1–3, telefon 0233/219.440, interior 193.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier, grad IA S, din cadrul Departamentului Economic, compartimentul normare-salarizare.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lungă durată sau studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile economie, juridic, tehnic sau informatic;
  • vechime de cel puţin 6 ani şi 6 luni în muncă:
  • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul educaţional;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office);
  • bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03-07 decembrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă;
  • 15 ianuarie 2019, ora 14:00: proba interviu/practică.

Consiliul Județean Neamț

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Asistenţă Socială, Relaţii Interne şi Internaţionale, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani şi 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 decembrie 2018, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 11 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, telefon 0233/212.890, int 210 şi e-mail resurse.umane@cjneamt.ro.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, clasa 0, grad profesional superior.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • studiile universitare trebuie să fie în ramura de știință/domeniul de licență: istorie, geografie, filologie, studii culturale, arte vizuale, inginerie, arhitectură.
  • vechime: – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • spirit de inițiativă, creativitate, capacitate de lucru în echipă, disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren și uneori program prelungit.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 17 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 20 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ, Bvd. Traian, Nr. 17, Bl. A4, Et. 1, telefon 0730.130.110, e-mail patrimoniunt@gmail.com.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Centrul Rezidenţial pentru Copilul cu Dizabilităţi Piatra-Neamț
  • 1 post coordonator personal de specialitate
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe psihologie, asistenţă socială şi sociologie,
   • vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • Complex de Servicii Jon Creangă“, Piatra-Neamț
  • 1 post instructor educator pentru activităţi de resocializare
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării/asistenţă socială/psihologie/ştiinje ale educaţiei,
   • vechime în muncă de minimum 1 an;
  • 1 post instructor educator pentru activităţi de resocializare, grad profesional debutant
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării/asistenţă socială/psihologie/ştiinţe ale educaţiei.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 26 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ din Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 11, telefon 0233/229.217, interior 124.

Filiala Judeţeană Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, Comuna Săbăoani

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de auditor intern, grad profesional superior, la Direcţia de audit public intern din cadrul Filialei Judeţene Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic şi/sau juridic;
  • experienţă în specialitatea studiilor – minimum 9 ani pentru auditorul intern, grad profesional superior;
  • cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word. Excel. PowerPoint şi Outlook);
  • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamţ aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;
  • obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4, L din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 23 noiembrie 2018, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 03 decembrie 2018, ora 10:00: interviul de avizare;
  • 05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
  • Activitatea candidaţilor admişi la concursul organizat pentru ocupareaposturilor de auditor intern se va desfăşura efectiv începând cu 17.12.2018.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Filialei Judeţene Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, la sediul Primăriei Comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului nr. 58, telefon: 0233/735.391 sau 0765/716.894.

Primăria Comunei Oniceni

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Secretariat, Registru agricol şi Stare civilă;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea teritoriului;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Secretariat, Registru agricol şi Stare civilă:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol, silvic, administrativ, economic;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 2 ani.
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea teritoriului:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţii, urbanism şi ştiinţe juridice.
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 2 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu și practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primăriei Comunei Oniceni, str. Eroilor nr. 29, telefon: 0233/763.661,e-mail primaria_onicem@yahoo.com.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.