Două posturi de inspectori scoase la concurs de Primăria Roman

348

Primăria Roman organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior în funcţia de inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor, și inspector I superior în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică primăria Roman, Serviciul administraţie publică locală.

Pentru participare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va desfăşura în data de 13.12.2018, ora 10,00, proba scrisă, la sediul primăriei Roman. Interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se vor depune la Serviciul resurse umane, salarizare, cam. 21, în perioada 13.11.2018 – 03.12.2018.

Bibliografia comună obligatorie ăentru cele două funcții este:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici.

Bibliografia pentru postul de inspector I principal din cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 544/200 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Bibliografia pentru postul de inspector I superior din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică primăria Roman, Serviciul administraţie publică locală:

 • Legea nr. 215/2001R-Legea administratiei publice locale;
 • O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003R, privind transparenta decizionala in administratia publica.

Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele acte:

 • adeverinţa eliberată de Serviciul de resurse umane, salarizare, prin care se atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere care se poate descarca de aici.

Abonează-te la newsletter!
Nu rata nici o știre! Trimitem un email în fiecare dimineață cu ultimele știri.
Te poți dezabona oricând.

Fii primul care află! Primești notificări imediat ce am publicat un articol.

Lasă un răspuns

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publică.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acest site folosește cookies, altfel nu merge. Presupunem că doriți să-l vizitați în continuare, dar puteți renunța dacă doriți. AcceptVezi mai mult