Două posturi de inspectori scoase la concurs de Primăria Roman

de | 05/12/2018 | Administrație, Local

Primăria Roman organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior în funcţia de inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor, și inspector I superior în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică primăria Roman, Serviciul administraţie publică locală.

Pentru participare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va desfăşura în data de 13.12.2018, ora 10,00, proba scrisă, la sediul primăriei Roman. Interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se vor depune la Serviciul resurse umane, salarizare, cam. 21, în perioada 13.11.2018 – 03.12.2018.

Bibliografia comună obligatorie ăentru cele două funcții este:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici.

Bibliografia pentru postul de inspector I principal din cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 544/200 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Bibliografia pentru postul de inspector I superior din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică primăria Roman, Serviciul administraţie publică locală:

 • Legea nr. 215/2001R-Legea administratiei publice locale;
 • O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003R, privind transparenta decizionala in administratia publica.

Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele acte:

 • adeverinţa eliberată de Serviciul de resurse umane, salarizare, prin care se atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere care se poate descarca de aici.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.