Ce proiecte vor fi votate în ședința Consiliului Local din 29 mai

de | 29/05/2019 | Administrație, Local

Primarul Lucian Micu îi convoacă pe consilierii locali romașcani într-o ședință extraordinară pentru data de 29 mai, de la ora 14:00, ședință în care au de votat și dezbătut 27 proiecte de hotărâri de consiliu local.

Proiecte de Hotărâri aflate pe ordinea de zi

 1. privind aprobarea îndreptării unei erori materiale;
 2. privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman;
 3. privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 – 06.08.2019;
 4. privind prelungirea unui Acord de parteneriat;
 5. privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publicidin cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică;
 6. privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilorpublice de interes local fără personalitate juridică;
 7. privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe;
 8. privind modificarea H.C.L. nr. 45/2018 privind aprobarea organigramei șistatului de funcții a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
 9. privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman;
 10. privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri;
 11. privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L.;
 12. privind modificarea H.C.L. nr. 28/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică;
 13. privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2018;
 14. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005;
 15. privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare;
 16. privind completarea H.C.L. nr. 101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;
 17. privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012, privind Regulamentul de organizare și funcționare al „BAZINULUI DE ÎNOT”din Municipiul Roman;
 18. privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.;
 19. privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local si a listei de investitii la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2019;
 20. privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman;
 21. privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010;
 22. privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral;
 23. privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019;
 24. privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Dilijan, Provincia Tavuș,Gubernia Erevan din Republica Armenia;
 25. privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman;
 26. informare cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2019;
 27. pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat îndomeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare și aprobarea alipirii unor terenuri.

Toate proiectele pot fi consultate mai jos. La ședințele de consiliu local poate participa orice cetățean, iar dacă dorește să ia cuvântul trebuie să anunțe administrația și să primească aprobarea anterior ședinței.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.