Finanțare gratuită pentru ONG-urile din Neamț

de | 10/02/2016 | Administrație, Județean

1.Autoritatea contractantă: Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail:cons.judetean@cjneamt.ro, web:www.cjneamt.ro

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
 • Cultură religie şi învăţământ – Muzică; Cultură scrisă; Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; Teatrul; Creare de evenimente; Alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Neamţ şi a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Neamţ); Invăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale, etc); Activităţi educative cu tematică de mediu.
 • Proiecte Sociale

– Asistenta sociala/socio-medicala, ingrijire si recuperare in centre specializate si/sau la domiciliul beneficiarilor;

– Servicii integrate de informare, constientizare, orientare, mediere, consiliere si indrumare;

– Dezvoltarea de servicii si  facilitati afterschool pentru elevii defavorizati social;

– Constientizarea si responsabilizarea membrilor societatii civile in raport cu diferite situatii de risc,

– Integrare si reintegrare, pregatire si reinsertie pe piata fortei de munca;

– Centre de zi;

– Alte tipuri de activitati sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

 • Activităţi sportive şi de tineret:

-Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, -Divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, dupa caz;

           – Sportul pentru toţiorganizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregatire, sustinerea prin participarea la competitiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea  comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere;

           – Sportul şcolar – practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Obiective:   promovarea valenţelor educative ale sportului; iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi înstituţiilor de învătământ.

 Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil este de 1.600.000 lei, defalcat astfel:

– Cultură  religie şi învăţământ: 300.000 lei

– Proiecte sociale: 300.000 lei

– Activităţi sportive şi de tineret: 1.000.000 lei

Valoarile  finanţăriilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei si 100.000 lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplica, conform ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

5.Localizare

Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Judeţul Neamţ.

 1. Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică care să prezinte o forma de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;
 • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
 • solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în judetul Neamţ (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române);
 • fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului;
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;

(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă  dacă:

 • sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi;
 • sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.

 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin postă sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judetean Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, la Registratura unităţii, parter.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este

11 martie 2016, ora 13. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 13 martie – 09 aprilie 2016.

 1. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană, telefon 0233/212890 int.233 şi de pe site-ul institutiei www.cjneamt.ro.

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2016, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 24 din 05.02.2016 Partea a VI-a.

Articol scris de inRoman.ro

Cotidian online independent.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.