Raport de activitate la final de mandat

de | 05/05/2016 | Administrație, Local

Primarul municipiului Roman a prezentat miercuri, 4 mai, raportul la patru ani de mandat ca șef al administrației publice locale. Am extras cele mai importante declarații ale lui Laurențiu Leoreanu și cele mai relevante cifre ale acestor ani, iar prima parte a rezumatului acestui raport o regăsiți mai jos.

Investițiile majore ale perioadei 2012 – 2016

În anul 2012, Direcţia Tehnică a avut ca principală sarcină coordonarea celui mai mare volum de investiții publice de după 1990. 2012 a fost anul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană precum și anul începerii unei alte investiții de mare valoare și complexitate – Microhidrocentrala pe râul Moldova.

1.consolidare Blocul cu bulina

consolidare blocul cu bulină

Anul 2013 a însemnat în domeniul investițiilor finalizarea a două mari și dificile obiective: Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Roman (PIDU) și consolidarea blocului ”cu bulină”.

Deschiderea fabricii de airbag-uri TRW Automotive Roman a avut loc pe 30 aprilie 2014. La doi ani de la începerea activității, aici lucrează peste 1.600 de angajați, această fabrică devenind cel mai mare angajator din zonă.

În prezent se poartă discuții cu alți trei mari investitori, doi dintre aceștia urmând să-și deschidă noile obiective în Roman până la finalul anului 2016.

Pe 24 septembrie 2014 a fost inaugurată microhidrocentrala pe râul Moldova, Romanul devenind prima administraţie locală din ţară proprietară a unei microhidrocentrale, municipalitatea fiind şi licențiată să producă energie electrică.

Tot în 2014 s-a reușit accesarea unui program european pentru finalizarea lucrărilor la Corpul B al Colegiului Naţional “Roman-Vodă”.

În cursul anului 2015 s-a finalizat ștrandul și s-a deschis Complexul Sportiv și de Agrement Moldova.

În fiecare an de mandat, printr-o bună selecție a proiectelor, cât și prin calitatea lor tehnică, s-a urmărit atragerea de resurse financiare de la bugetul județean și național, precum și din fondurile europene. Spre exemplu, în anul 2015, Municipiul Roman a putut utiliza pe lângă resursele investiționale locale și sume atrase în valoare de 5,9 milioane lei. S-a cofinanțat de la bugetul județean cu 1,1 milioane lei reabilitarea Bibliotecii Municipale, de la bugetul de stat cu 2,9 milioane de lei investiția modernizare Artera Roman-Est, iar din fonduri europene s-au atras 1,9 milioane lei pentru consolidarea și reabilitarea Colegiului National Roman-Vodă – Corp B.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Roman (PIDU), realizat în mare parte în anul 2012 și finalizat în anul 2013, reprezintă cea mai mare finanțare atrasă de administrația locală în exercițiul bugetar european 2007-2013 și cea mai complexă investiție desfășurată de municipalitate după 1990 în Roman. Lucrările au vizat modernizarea scuarului de lângă Hotelul Roman, a modulelor I și IV ale Pietonalului Ștefan cel Mare și a 30 de străzi din municipiu: Costache Negri, Dumbrava Roșie, Mihail Kogălniceanu, Dobrogeanu Gherea, Dr. Felix, Unirii, Oituz, Libertății, Fd. Duzilor, Ștefan cel Mare, 1 Mai, Smârdan, Petru Aron, Elena Doamna, Griviței, Vasile Lupu, Vasile Alecsandri, Ion Ionescu de la Brad, Bradului, Vlad Țepeș, Principatele Unite, Sucedava, Alexandru cel Bun, Traian, Trandafirilor, Panaite Donici, Bucegi, Stejarilor, Decebal și Cuza Vodă. Finalizarea Planului a înseamnat 9.859 metri de stradă modernizată, amenajarea a 8.920 metri pătrați de parcări, 36.729 metri pătrați de trotuare și 2.703 metri de canalizare. În cadrul Direcţiei de Urbanism, în urma modernizării străzii Ștefan cel Mare, s-au realizat proiecte, programe şi studii incluse în strategia generală de dezvoltare a municipiului, accentul punându-se în pe reabilitarea zonei istorice a străzii Ştefan cel Mare. Municipiul Roman este singurul din zona Moldovei care se poate mândri cu încheierea la termen în 2013 a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.

24. Microhidrocentrala 1 1

Microhidrocentrala pe râul Moldova – ”Centrala Hidroenergetică Roman 1” este a doua dintre cele mai mari investiții derulate în Roman dupa 1990, lucrările începând în anul 2012 și fiind finalizate în anul 2014. Ea are un dublu rol: cel principal – furnizarea energiei electrice necesară iluminatului public și clădirilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roman, şi cel secundar – crearea unui lac ce va constitui în viitor o nouă bază de agrement. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, cele două turbine ce echipează ”Centrala Hidroenergetică Roman 1” sunt printre cele mai noi și moderne dintre modelele care se produc pe plan mondial. Lucrările la sistemul hidroenergetic propriu-zis au costat aproape 22,2 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată în cea mai mare parte din fonduri europene. Municipiul Roman a devenit prima administraţie locală din ţară care deţine şi produce energie electrică cu ajutorul unei microhidrocentrale.

În anul 2012 s-a terminat blocul de locuinţe sociale din Aleea Revoluţiei nr. 11. Obiectivul a constat în construirea a două scări de bloc a câte 20 apartamente fiecare. Lucrările au început în 2009 şi au fost finalizate în trimestrul al II-lea din anul 2012, realizându-se totodată și branșarea la utilități. Aici 20 de familii au intrat în casă nouă la începutul lunii decembrie 2012, în urma repartizării locuințelor rezultate din această investiție și alte 20 de familii au primit cheile unei locuințe în luna martie a anului 2013.

De asemenea, la începutul lunii mai 2012 au fost înmânate mai multor familii de tineri cheile celor 60 de apartamente de la cele trei blocuri ANL din zona Vasile Lupu. ”După primii patru ani de mandat am reușit să asiguram 160 de locuințe pentru tineri, respectiv opt blocuri noi de tip ANL, fiind cea mai bună performanță în aceasta direcție a unei administrații romașcane după anul 1990.”

Consolidarea blocului de locuințe cunoscut romașcanilor și ca blocul cu bulină, a fost în mod cert cea mai anevoioasă lucrare realizată în municipiul Roman după 1990, deosebit de dificilă atât din punct de vedere tehnic, întrucât pe parcursul derulării ei au fost trei soluții diferite pentru consolidare, cât și prin prisma marilor probleme organizatorice ce au necesitat schimbarea executantului și a subcontractanților acestuia. După cinci ani de la începerea efectivă a lucrărilor, cele 44 de apartamente ale scărilor C, D si E au fost redate proprietarilor în octombrie 2013. Aceștia beneficiază acum de locuințe consolidate, modernizate și o separare individuală a consumurilor de utilități.

O altă investiție majoră a anului 2012 a constat în începerea renovării, consolidării și modernizării sediului Bibliotecii Municipale – clădire aflată pe Lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim, imobil care, în pofida prestanţei arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de degradare: acoperişuri deteriorate, instalaţii electrice şi de termoizolare depăşite, lipsa canalizării şi, nu în ultimul rând, pericolul riscului seismic. Astfel, la începutul anului 2012, fondul de carte al bibliotecii a fost ambalat, mutat şi reaşezat în sediul provizoriu pus la dispoziţie de Primăria Roman (str. Smirodava nr. 28). Lucrările pentru reparația capitală a Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” au fost câștigate de asocierea SC CONBAS SRL Roman și SC IMSAT NEAMT SRL pentru suma de 3,96 milioane lei.

În anul 2012, în zona în care s-au efectuat lucrările din cadrul PIDU, s-a finanțat din bugetul local un alt proiect numit PIDU complementar – Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră, întrucât acest gen de reabilitări nu erau eligibile din fonduri europene. Lucrările au avut drept antreprenor general SC VLANDA COMPANY SRL Roman, căreia i s-a achitat pentru lucrările efectuate suma de aproape 2,4 milioane de lei.

Începând cu anul 2012, extinderea rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare a făcut și obiectul unui program multianual derulat, în colaborare cu Administrația Fondului de Mediu, care a achitat 75% din costuri, și care de la finalizare, în anul 2014, asigură apă potabilă pe toate străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, precum și apă potabilă și canalizare în ansamblul Islazului – Primăverii. În anul 2012 s-au efectuat lucrări pentru peste 4.000 m de conductă de distribuție apă și peste 1.200 m de branșamente pe străzile: Mărului, Mihai Viteazu, Primăverii și Islazului. Pe parcursul anului 2013 s-au realizat lucrări pentru reţele de apă pe străzile Ciocârliei, Ocniţei, Lupeni, Pescarilor, Urzicii, Tinosului, Cărămidăriei, Prundului, Salciei, Zebrei, Cornului, Morţun, Meşteşugarilor, Mierlei, Otilia Cazimir, Max Blecher, cu o lungime de conducte de 6.980 m. La finalizarea lucrărilor la data de 01.10.2014 erau realizați 11.540 ml de reţea de apă potabilă şi 2.820 ml de reţea canalizare menajeră pe 32 străzi din municipiul Roman. Executantul lucrărilor a fost SC HIDROTERM SA Roman, în baza unui contract în valoare de 2.742.303 lei.

Pe 18 septembrie 2013 a fost semnat contractul de lucrări „Extinderea Rețelelor de Canalizare în Roman și Săbăoani” ca parte componentă a proiectului major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, gestionat de SC Apa Serv SA și Consiliul Județean Neamț. Pe baza contractului, în municipiul Roman, s-a realizat extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 14,9 kilometri, pe 34 de străzi, s-au construit 13 stații de pompare ape uzate și s-a făcut conectarea acestora la sistemul de monitorizare SCADA. De asemenea, în cursul anului 2013 au început și lucrările de execuţie în cadrul proiectului cu fonduri europene CL 6 – “Extinderea şi modernizarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Roman”, pentru care sunt premize ca lucrările la acest obiectiv să fie finalizate în primul semestru al anului 2016.

2015 este anul în care rețeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraș. După finalizarea ultimelor racorduri electrice la stațiile de repompare ape uzate, cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș vor beneficia și ele de serviciul de canalizare ape menajere și astfel, exceptând rețeaua de gaze naturale, Romanul va dispune de echipare cu rețele de utilități în toate zonele municipiului.

La inițiativa mea, din cele 12 sectoare în care este împărțită rețeaua de distribuție a apei în municipiul Roman, zece sectoare se pot izola pentru a întrerupe furnizarea serviciului de alimentare cu apă pe zone restrânse, astfel încât să nu mai fie oprită apa în tot municipiul în cazul unei avarii.

În anul 2014 a fost început obiectivul Parcare Publică Etajată la Piaţa Centrală, lucrările de amenajare fiind câştigate de societăţile romaşcane Modern Construct şi Contact Steel. Alte investiții realizate la Piața Centrală în cei patru ani au fost: închiderea cu rulouri şi uşi culisante a zonei de producători, reuşindu-se astfel protejarea de intemperii a producătorilor şi a mărfurilor vândute de aceştia (2012), sectorul comercianţi din Piaţa Centrală a fost extins şi s-au achiziţionat mese noi care să fie comparabile cu cele din sectorul de producători (2012), a fost finalizată lucrarea Pasaj de trecere Sector AF, PF Piaţa Centrală (2014).

Modernizarea Pietonalului Ștefan cel Mare – tronsonul 4 a început tot în anul 2014, având drept executanți SC Bacor Prodcom SRL Roman și SC Rom Urban Construct SRL Roman. Obiectivul necesita lucrări de modernizare și reabilitare precum și la terasa parter 1, dar cele mai spectaculoase transformări ale zonei vor consta în montarea unei scări rulante la capătul spre Bancpost, crearea unui ecran de apă și a unei zone de amfiteatru în apropierea CEC-ului. În cursul anului 2015 au continuat lucrările, dar executantul (SC Bacor Roman în asociere cu SC Rom Urban Construct Roman) a reușit să realizeze lucrări de doar 1.000.000 de lei, depășind cu mult termenele asumate prin graficul de execuție. Această situație a impus rezilierea contractului de execuție, lucrările urmând a fi reluate în anul 2016, după o nouă licitație pentru restul de executat.

În privința infrastructurii destinată recreerii, anul 2015 a însemnat finalizarea lucrărilor la modernizarea Ștrandului Municipal. Amenajarea zonei de picnic și agrement în Ştrandul Municipal a demarat în anul 2014 şi a vizat amplasarea de foișoare pentru picnic, realizarea de alei pietonale și parcări, refacerea vegetației, crearea de locuri de joacă și recreere, asigurarea iluminatului public și a altor facilități în zona de vis-à-vis de Ștrandul municipal propriu-zis. În 2015, la acest obiectiv s-au înregistrat peste 60.000 de clienți până la finalul sezonului.

Infrastructură rutieră

În anul 2012 s-au finalizat lucrările de modernizare a sistemului rutier pe strada Progresului. Contractul a fost adjudecat de Star Prest SRL Roman, plătindu-se la final suma de 1,14 milioane lei, şi a constat în executarea de reţele edilitare şi sistem rutier nou în lungime de 570 de metri, cu o suprafață totală de 4.300 de metri pătrați încadrat pe ambele părţi cu 1.026 de metri pătrați de trotuare.

În anul 2012 s-au finalizat lucrările de pe strada Eremia Grigorescu, executate de Darcons SRL Roman, cu o valoare decontată de 1,38 milioane lei. S-au realizat: un sistem rutier nou pe o lungime de 616 m, în suprafață de 4545 mp, încadrat de 1118 mp de trotuare şi spaţiu verde, 566 m conductă pentru alimentare cu apă cu diametrul de 110 mm, 552 m canalizare menajeră şi pluvială cu diametrul 250 mm.

Reabilitarea străzii Viitorului a constat în înlocuirea a 1.309 m de bordură și reabilitarea a 3.826 mp de carosabil și a 1.228 mp de trotuare. Lucrările au fost executate de Occidental Construct SRL, cu valoarea de 483,3 mii lei.

Modernizarea arterei Roman – Est a demarat în anul 2013, având finanațare asigurată în cea mai mare parte prin OUG nr. 28/2013. Modernizarea Arterei Roman – Est, a fost executată până la finalul anului 2015 în proporție de 93%, de Imrom SA Roman, și a cuprins lucrări în valoare de aproape 5,5 milioane lei. În prima parte a anului 2016 aceasta va fi finalizată și dată în folosiță traficului rutier. Artera Roman – Est va asigura fluența traficului rutier greu pe direcțiile Vaslui – Suceava sau Vaslui – Iași, evitând zonele dens locuite. În momentul în care stațiile din zona Cordun, de sortare și transfer a deșeurilor, vor fi active, se va evita tranzitarea cu mașinile de gunoi a municipiului și a zonelor dens locuite, eliminând crearea unui disconfort cetățenilor.

4.Ocolitoare Vest

În anul 2013 au început și reparațiile capitale și de modernizare a bulevardului N. Bălcescu – artera Roman-Vest, acestea urmând a fi executate de Imrom SA în asociere cu Hidroterm SA. În timpul lucrărilor de reparații capitale și modernizare a bulevardului Nicolae Bălcescu – Artera Roman Vest s-a constatat starea de uzură avansată a conductei de apă, precum și necesitatea preluării separate a apelor meteorice pe acest drum, vechea conductă urmând să transporte doar apele menajere. În anul 2015 s-au finalizat reparațiile capitale și modernizarea Bulevardului Nicolae Bălcescu – Artera Roman – Vest. În total investiția a însumat 8.000.000 de lei și a însemnat reabilitarea și lărgirea la nouă metri a sistemului rutier de pe cei 2,6 km ai traseului și refacerea trotuarelor, a rețelelor de apă și canalizare menajeră și pluvială de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, cât și extinderea celor trei rețele pe Artera Roman – Vest.

Modernizarea străzii Tirului a fost realizată în anul 2014, iar lucrările au fost executate de Occidental Construct SRL, fiind în valoare de 669.570 lei cu TVA şi vizând modernizarea carosabilului, a trotuarelor, a parcărilor, alimentarea cu apă şi sistem de canalizare pe o lungime de 434 de metri.

6. asfaltare Str. Tineretului

În anul 2015 s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului. Lucrările efectuate au costat 1,2 milioane lei și au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor și extinderea parcărilor adiacente străzii( peste 130 de noi locuri de parcare).

În anul 2012, pentru întreţinerea străzilor s-au efectuat plombări sau covoare asfaltice de mici dimensiuni pe aproape toate străzile municipiului. Executantul acestor lucrări, pentru care s-au plătit 1,9 milioane lei, a fost SC Star Prest SRL.

În anul 2013 prin contractul: „Întreținere străzi în municipiul Roman” încheiat cu Electronus Piaf SRL Bacău s-au realizat: 42.238 mp de suprafaţă stradală reparată, 81 de cămine și 43 de gaighere ridicate la cotă. Valoarea acestor lucrări a fost de 2.511.340 lei.

Pentru întreținerea străzilor din municipiul Roman în anul 2014, în baza contractului cu Star Prest SRL, s-a reparat o suprafață totală de 70.259 m2 , pe diverse străzi și s-au ridicat în cotă 141 cămine și 111 gaighere. Valoarea lucrărilor executate a fost de 2,46 milioane lei.

7. Strada Bogdan Dragos asfaltata

Întreținerea infrastructurii rutiere a municipiului a costat municipalitatea în anul 2015 aproape 3.000.000 de lei și a fost obiectul unor reparații curente sub formă de covoare asfaltice (aproape 74.000 mp) pe străzile cu trafic major precum Bogdan Dragoș, bulevardul Republicii, Smirodava, dar și a unor lucrări de plombare (aproape 19.000 mp) pe restul străzilor. Cu prilejul acestora s-au ridicat în cotă 144 cămine, 209 gaighere și 80 răsuflători ale rețelei de gaz.

În anul 2014, prin activitatea formației Reparații și întreținere drumuri din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Municipală, s-au aplicat plombări cu mixtură asfaltică rece pe 38 de artere rutiere, iar pentru toate lucrările de asfaltare executate în anul 2014 s-au folosit 1494 tone de asfalt, acoperindu-se o suprafață de 11.100 m2, iar în anul 2015 s-au efectuat:

 • plombări cu mixtură asfaltică rece tip RRD pe 22 de străzi,
 • plombări cu alte tipuri de mixtură asfaltică pe 33 străzi,
 • refacerea sau amenajarea de trotuare pe 20 de străzi,
 • șase parcări noi,
 • amenajarea sau refacerea a 31 de alei,
 • 59 de lucrări de readucere la starea inițială după intervenții la diverse rețele de utilități.

Parcări

În anul 2014, Occidental Construct SRL a executat lucrări pentru obiectivul Amenajare parcări şi intersecţii adiacente PIDU, zone identificate ca având nevoie de locuri de parcare, dar care nu au putut fi incluse în finanțarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. Parcările executate au fost: Parcarea din spatele bl. 6 de la intersecția străzilor Panaite Donici și Alexandru cel Bun; Parcarea din spatele Casei de Cultură și parțial pe străzile Libertății și Oituz; Parcarea de pe strada Dobrogeanu Gherea pe sectorul cuprins între B-dul Roman Mușat și strada Mihail Kogălniceanu; Parcarea de pe strada Vasile Alecsandri, în apropierea intersecției cu strada Alexandru cel Bun; Parcarea de pe strada Panaite Donici, în fața centrului „Romanița”; Parcarea din capătul străzii Panaite Donici, în apropierea blocurilor nr. 2 si 3.

Un alt exemplu: în anul 2015, suprafața de parcare amenajată pusă la dispoziția cetățenilor municipiului ca parcări publice sau rezidențiale a fost extinsă prin realizarea unor noi obiective: parcarea publică dintre clădirile Poștei și Telekom și parcările rezidențiale în zona intersecției străzilor Panaite Donici și Alexandru cel Bun, în zona străzilor: Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu – Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei. Executanții acestora au fost SC Occidental Construct SRL Roman și respectiv SC Robu Construct SRL Săbăoani, achitându-se celor două firme pentru lucrările executate aproape 700.000 lei.

Investiții în educație și sănătate

Cu fonduri atrase de la Compania Națională de Investiții, în anul 2012, s-au realizat două obiective importante: bazinul de înot și sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Cu fonduri din bugetul local, s-au realizat branșamentele la utilități și sistematizarea verticală la ambele obiective.

În același an, în zona Sălii Sporturilor s-a realizat un teren cu gazon sintetic pentru minifotbal, care, în afara suprafeței de joc de 1.032 mp, este dotat cu nocturnă, bănci pentru sportivi, tribună pentru spectatori și împrejmuire.

Cu fonduri ale Ministerului Educației, în anul 2012, s-au finalizat lucrările de reabilitare la corpul A al Colegiului Național Roman-Vodă. În cadrul acestui proiect, care a urmărit păstrarea aspectului arhitectural original și care a dat un aspect proaspăt acestei clădiri reprezentative pentru municipiu, bugetul local a contribuit cu aproape 350.000 lei pentru înlocuirea unor branșamente la utilități și pentru construirea unei centrale termice.

Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național „Roman Vodă”– corp B a fost unul dintre cele mai importante obiective de investiții începute în anul 2014. Această investiție a fost posibilă ca urmare a câștigării finanțării necesare prin proiectul depus de Primăria municipiului Roman pentru Colegiul Naţional „Roman Vodă” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Apelul de proiecte pentru fondurile realocate POR proiectului vizează finalizarea consolidării corpului B al CNRV, lucrări de finisaje, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice. Totodată se va trece de la încălzirea cu sobe cu gaz la încălzire în sistem centralizat. Va fi înlocuit acoperișul și vor fi refăcute branșamentele şi racordurile la utilități. În anul 2015, lucrările la obiectiv au întâmpinat o dificultate majoră, neprevăzută, datorată constatării pierderii capacității portante a terenului de fundare în zona curții interioare la tronsoanele 2 și 3. Acest lucru precum și umezirea excesivă a solului a determinat încetinirea lucrărilor prevăzute în proiect și a impus găsirea unei soluții pentru îmbunătățirea capacității portante si a îndepărtării umezelii în zona afectată de sub fundația clădirii. Astfel prin metoda electrosilicatizării, zona afectată a fost readusă la parametrii necesari susținerii clădirii, dar au apărut noi costuri și o întârziere a proiectului cu aproape șase luni. La finalul anului 2015 erau realizate lucrări de consolidare în zonele unde solul se prezenta în parametri normali, a fost construită șarpanta pe tronsoanele 1 si 2, precum și au fost refăcute branșamentele și racordurile la utilități. Această investiție la care lucrează SC Construcții Unu Iași și SC Conbas Roman urmează a se finaliza la sfârșitul semestrului I al anului 2016.

13.Reparatii acoperis Scoala Vasile Alecsandri

Baza materială a rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante, în cursul anului 2015 cele mai importante lucrări vizând Colegiul Național Roman-Vodă – Corp B, realizarea acoperișului tip șarpantă cu învelitoare din tablă la Școala Vasile Alecsandri şi reparații capitale la acoperișul Școlii Calistrat Hogaș. Acoperișul tip terasă de la corpul nou al Școlii Vasile Alecsandri, care necesita dese reparații, a fost schimbat cu un acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din table tip țiglă, lucrările fiind executate de către SC Petrina Construct Roman și însumând 360.000 lei.

Tot la clădirile rețelei școlare s-au executat și următoarele lucrări:

 • reparații capitale la acoperiș clădire corp A Școala Carol I ( 140.000 lei ),
 • reparații acoperiș Grădinița nr. 2 ( 26.000 lei),
 • reparații învelitoare Colegiul Tehnic Miron Costin (30.000 lei),
 • modernizare instalație încălzire și centrală termică la Colegiul Tehnic Petru Poni (125.000 lei),
 • reparații capitale acoperiș Școala Calistrat Hogaș (230.000 lei).

Tot în anul 2015 au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Național Roman-Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic Vasile Sav. Lucrările au vizat o suprafață de 3.800 mp, au costat 260.000 lei și au fost executate de SC Star Prest Roman.

În perioada 2012-2016 au fost modernizate aproape toate secţiile spitalului: ATI, boli infecţioase, cardiologie, chirurgie, chirurgie infantilă, dermatologie, obstetrică-ginecologie, medicină internă, neurologie, neonatologie, oftalmologie, oncologie, ortopedie, pediatrie, pneumologie, psihiatrie. Reparațiile capitale și dotările de care a beneficiat Spitalul Roman în acest mandat se ridică la 6.144.456 lei.

Relația cu cetățenii

Încă de la preluarea primului mandat, o preocupare constantă a conducerii administrației locale a fost cea de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite cetățenilor, creșterea profesionalismului angajaților și dezvoltarea unui dialog permanent și constructiv cu cetățenii municipiului. Biroul Unic – pe care l-am înființat în primele luni ale primului mandat de primar – și-a consolidat în toți acești ani postura de principală interfață a instituției în relația cu publicul care apelează la serviciile primăriei. Funcţionarii Biroului Unic au asigurat consilierea cetățenilor în vederea constituirii şi depunerii dosarelor pentru locuinţe sociale şi locuinţe construite din fonduri ANL, completarea și evidența acestor dosare, întocmirea dispozițiilor de atribuire și a repartițiilor către cei aflați pe lista de priorități cât și interfața cu agenții economici și persoanele fizice autorizate care desfășoară activitate de taximetrie, în vederea actualizării dosarelor necesare autorizării. Anual s-a discutat cu peste 2.000 de persoane dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluţii pe loc, iar altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate. De asemenea, inspectorii angajaţi în activitatea de relaţii publice au oferit îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii de avize, certificate, autorizaţii în domenii ca: urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, registru agricol, comercial, transporturi, sistematizare, tuturor celor care s-au adresat cu aceste probleme Primăriei Roman. În fiecare an au fost înscrise în audienţe, în medie 350 de persoane, și am discutat cu fiecare cetățean problemele sau sugestiile transmise.

dlep rel cu ceta

Romașcanilor aflați în dificultate din punct de vedere social li s-a asigurat la nivelul administratiei locale pârghiile necesare pentru ca aceștia să beneficieze de ajutorul oferit de legislația locală sau națională. Conform Hotărîrii Consiliului Local nr 47/14.05.2013, prin Direcția de Asistență Socială s-au distribuit tichete sociale către 6.750 de beneficiari, pentru achiziţionarea de alimente de bază, iar alți 5.224 de romașcani au primit ajutoare alimentare din stocurile de intervenție comunitare, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România.

În anul 2014, prin Direcția de Asistență Socială, s-au întocmit 372 dosare pentru acordarea în condiţiile legii a ajutoarelor de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite, iar ca urmare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 17/14.03.2014 s-au distribuit trimestrial tichete sociale la 3.306 de romașcani, pentru achiziţionarea de alimente de bază. La Direcția de Impozite și Taxe Locale s-au primit 484 de cereri de reducere cu 50% a impozitelor conform HCL 156/2013, toate rezolvându-se favorabil, reducerea fiind de 30.938 lei. De asemenea, s-au primit alte 235 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, conform Legii 571/2003.

Prin activitatea desfășurată de Direcția de Asistență Socială, în condiţiile legii, în anul 2015:

 • s-au acordat 244 de ajutoare de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite,
 • s-au distribuit în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 32/2015 tichete sociale către 2.871 de persoane,
 • s-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare, conform HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014, către 4.295 persoane.

De asemenea Direcția Impozite și Taxe Locale a primit:

 • 532 cereri de reducere a impozitelor cu 50% conform HCL 170/2014, toate rezolvându-se favorabil, valoarea totală a reducerilor acordate fiind de 33.432 lei;
 • 306 cereri de scutire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 302 cereri, pentru celelalte neavând temei legal.

Ţinând cont de faptul că o componentă importantă a H.G. nr. 1221 din 14 decembrie 2011, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020 o reprezintă parteneriatul permanent cu administraţia publică şi societatea civilă, în aplicarea unor programe specifice focalizate pe măsuri în domeniul social, administrația locală a iniţiat constituirea Grupului de Iniţiativă Locală (G.I.L.) şi a elaborat proiectul pentru H.C.L. nr. 106 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat constituirea Grupului de lucru local (G.L.L.) – Roman şi Regulamentul de Funcţionare a Grupului de lucru pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rrome din Municipiul Roman. În anul 2013 a fost elaborat Planul Local de Măsuri pentru Implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune Socială a Cetăţenilor Români de Etnie Romă din Municipiul Roman. Prin Grupul Local de Lucru Roman am derulat o serie de acțiuni menite să sprijine cetăţenii de etnie rromă să intre în legalitate cu documentele de identitate sau cele de stare civilă. În urma acestora, în anul 2014, Biroul de stare civilă a eliberat un număr de 47 de acte de stare civilă (34 de naştere, 11 de căsătorie şi două de deces), iar în cursul anului 2014 a eliberat în total 129 de acte de stare civilă pentru cetăţenii de etnie rromă (93 certificate de naştere, 27 certificate de căsătorie şi nouă de deces), având în vedere Protocolul de colaborare încheiat cu Grupul Local de Lucru Roman. Protocolul de colaborare a permis Biroului Evidența Persoanei punerea în legalitate în cursul anului 2015 a 356 de persoane de etnie rromă, iar Biroului de Stare Civilă să elibereze 128 acte de stare civilă pentru cetăţenii de etnie romă (83 certificate de naştere, 24 certificate de căsătorie şi 21 de deces).

Am asigurat sprijin și mediere, în perioada 2014-2015, pentru zece asociații de proprietari ca urmare a solicitării primite de la Compania Județeană Apa Serv S.A. evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații, din cauza debitelor restante.

În 12 iunie 2013, Primăria Roman a obținut certificatul SRAC si certificatul international IQNet care atestă că activitatea desfășurată respectă condițiile de calitate din standardul ISO 9001:2008. În anul 2014 s-a asigurat menținerea și funcționarea Sistemului de Management al Calităţii din Primăria Municipiului Roman, conform cerinţelor referenţialului internațional, SREN ISO 9001 și armonizarea acestuia cu cerințele sistemului de control intern managerial. Echipa de auditori SRAC a confirmat, prin raportul de audit din 13.02.2014, că Sistemul de Management aplicat în primărie este funcțional.

Primăria Municipiului Roman, ca beneficiar al proiectului de consultanță „Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, a pus în practică măsurile interne de prevenire a corupţiei, precum şi de instruirea personalului cu atribuţii în domeniul integrităţii, transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în administraţia publică. Un alt obiectiv realizat a fost cel de a asigura continuarea procesului de implementare, dezvoltare, monitorizare şi evaluare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în Primăria Municipiului Roman şi monitorizarea şi evaluarea sistemului de control managerial intern în unitățile din subordinea sau subcoordonarea primăriei, în conformitate cu cerințele Ordinului M.F.P. 946/2005.

Un obiectiv important al municipalității în relația cu cetățenii în anul 2015 a fost cel de a dezvolta mentalitatea participativă a membrilor comunității locale, prin implicarea acestora în evaluarea şi modernizarea activităţilor administrative, dar şi în multiple dezbateri publice.

Administrația publică locală a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală şi a creşterii calităţii acestora, cu respectarea cerințelor documentate de Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2008, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și Sistemul de Control Intern Managerial.

Metodele folosite pentru monitorizarea satisfacției cetățenilor au fost alese astfel încât să pună la dispoziția Primăriei Municipiului Roman informații semnificative cu privire la așteptările, nemulțumirile și propunerile cetățenilor față de serviciile publice astfel încât să ofere o imagine cât mai fidelă a situației existente. Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor a fost postat electronic, la începutul anului, pe site-ul instituției, unde a fost accesat și completat on-line de către romașcani, dar s-a regăsit și tipărit, la Biroul Unic. Pe parcursul anului 2015 au participat 253 respondenți (235 chestionare fiind completate on-line și 18 chestionare în format tipărit, depuse în urna din Holul Primăriei). Rolul chestionarului aplicat a fost acela de a identifica atât aspectele pozitive cât și cele care pot fi îmbunătățite, alături de propunerile punctuale ale cetățenilor. 70 % dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile Primăriei Municipiului Roman şi de relaţia cu primarul municipiului.

Dintre propunerile transmise pentru conducerea Primăriei Roman enumerăm: reabilitarea Cinematografului UNIREA; reabilitarea Casei Celibidache; schimbarea atitudinii unor funcționari; eliminarea grupurile de infractori minori; anveloparea blocurilor; curățenia unor zone din oraș; eliminarea birocrației; noi locuri de joacă; modernizarea transportului în comun și a taximetriei; construirea de piste pentru biciclete.

*acest articol este un advertorial

Articol scris de Teo Baciu

Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului "Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter și blogger european".

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.