”Roman. 2020”, oraș atractiv, cu perspective, un oraș care să devină o opțiune

de | 01/06/2016 | Politică

LOCURI DE MUNCĂ

Municipiul Roman  a cunoscut o adevărată renaștere în ultimii ani. Cu ajutorul fondurilor europene, am reușit să aducem culoare și modernitate în cartierele orașului, investitori cheie au extins sau au construit noi obiective, au creat locuri de muncă și au consolidat baza industrială a orașului. Eforturile de diversificare ale bazei economice locale trebuie să fie continuate și susținute, iar competitivitatea locală trebuie să se bazeze și pe sectorul micilor întreprinzători. Am demonstrat pe durata celor două mandate că Romanul are potențial atractiv pentru investitori, iar dezvoltarea capacității de producție a TRW Automotive, cea mai mare investiție industrială în municipiul nostru după 1989, care asigură locuri de muncă pentru 1.500 de familii, a confirmat viziunea noastră. Pentru următorii patru ani, vă propun să consolidăm un mediu atractiv, favorabil investiţiilor şi dezvoltării afacerilor, care să aibă ca rezultat crearea de locuri de muncă.

Aceasta este viziunea mea și a echipei liberale pentru Roman. 2020.

PARC INDUSTRIAL ŞI INCUBATOR DE AFACERI

Dezvoltarea mediului de afaceri din Municipiul Roman, prin înființarea unei structuri de  sprijinire a afacerilor – incubator de afaceri și parc industrial. Proiectul presupune amenajarea unui parc industrial, pe o suprafață de minim 10 hectare (zone propuse: Roman Est / Roman Vest / Chimiei), a unui incubator de afaceri, a unor clădiri administrative, a unor spații de producție și de prestări servicii, rețele de utilități, parcări, drumuri de acces etc. Atragerea în municipiul Roman a investițiilor de tip SMART (industrii cu valoare adăugată mare, de tip industrii IT) cu efecte pe termen mediu și lung.

 • Termen de realizare: 2020
 • Cost estimativ: 5.000.000  Euro
 • Surse de finanțare: fonduri private, locale, guvernamentale și europene.

ATENȚIE FAȚĂ DE OAMENI

EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, LOCUINȚE

În cele două mandate, am pus familia romașcană pe primul plan și toate acțiunile mele s-au îndreptat spre susținerea oamenilor. Astăzi, comunitatea noastră este vie, efervescentă, iar pentru multe familii, Romanul devine, ”acasă”. Romanul, transformat în ultimii 8 ani într-un oraș european, se prezintă drept un oraș cu o infrastructură modernă, servicii publice competitive și o activitate socio-culturală diversă, care contribuie la creșterea calitatății vieții romașcanilor.

Voi proceda la fel și în următorii 4 ani prin facilitarea accesului la servicii publice de calitate, susținerea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate și  educație, construirea de noi locuințe și reabilitarea celor vechi.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Colegiul Tehnic ”Danubiana”;
 • Colegiul Naţional ”Roman –Vodă”, Corp D;
 • Colegiul Tehnic ”Miron Costin”;
 • Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”;
 • Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec”;
 • Colegiul Tehnic ”Petru Poni;
 • Grădiniţa ”Casa Spiţerului”
 • Termen de realizare: 2019
 • Cost estimativ: 7.500.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1 – Investiții în educație și formare

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE ”SMIRODAVA”, adresat familiilor aflate la început de drum

Proiectul presupune lucrări de reabilitare termică, înlocuirea mobilierul existent, dotarea cu sisteme de supraveghere, modernizarea spațiilor, dotarea cu echipamente didactice etc.

 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: 600.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1 – Investiții în educație și formare

DOTAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN / AMBULATORIULUI INTEGRAT

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Dotarea cu echipamente medicale moderne (RMN, SISTEM NURSE CALL/sistem de alarmare pentru cadre medicale).

PROIECTE COMPLEMENTARE:

 • Construcția și dotarea unui nou corp de clădire al Spitalului Roman pentru asigurarea de circuite funcționale și spații necesare adecvării actului medical cerut de condițiile de acreditare și europene.
 • Înființarea și dotarea unui centru pentru îngrijiri paliative.
 • Proiecte de screening pentru depistarea afecțiunilor populației în timp util
 • Termen de realizare: 2019
 • Cost estimativ: 4.900.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale.

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE ȘI REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR

 • Construcția unui număr de 200 de locuințe;
 • Construire locuințe de tip familial – str. Aleea Revoluției (2 blocuri cu câte 20 de locuințe sociale)
 • Construire case de tip familial – str. Primăverii – Islazului/Fabricii
 • Termen de realizare: 2019
 • Cost estimativ: 10.500.000 Euro
 • Sursă de finanțare: Din fonduri guvernamentale, prin Agenția Națională a Locuinței

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale:

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 • Termen de realizare: 2020
 • Cost estimativ: 1.400.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice în sectorul locuințelor.

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Vom înlocui sistemul de iluminat public cu lămpi cu incandescență cu lămpi cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (leduri), care asigură confortul corespunzător și vom extinde sistemul de iluminat public pe Artera Roman Est, Str. Ștefan cel Mare, Cartierul Primăverii.

 • Termen de realizare: 2020
 • Cost estimativ: 2.000.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării eficiente a energiei în infrastructurile publice.

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA

ZONEI  PIAȚA CENTRALĂ

Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii publice urbane din zonă prin:

 • Restructurare spații auto și pietonale
 • Construire pasaj auto și parcare subterană
 • Construire unei hale pentru producători
 • Reabilitarea Halei centrale
 • Modernizarea spațiilor din zona Potcoavei
 • Termen de realizare: 2020
 • Costul  estimativ: 2.250.000 Euro
 • Surse de finanțare posibile: Bugetul local ;   Bugetul de stat;                                                 POR 2014-2020, axa 3 pentru iluminat public

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE

Proiectul presupune reabilitarea termică a clădirii Primăriei Roman.

 • Termen de realizare: 2019
 • Cost estimativ: 2.100.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice.

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI, REALIZAREA DE ALEI ȘI DOTAREA CU MOBILIER URBAN A PARCURILOR ”ZĂVOI” ȘI ”JORA”

 • Termen de realizare: 2017
 • Cost estimativ: 1.150.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 5 –  Îmbunătățirea mediului urban, Prioritate de Investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban.

ROMAN, ORAȘ SIGUR

Mă preocupă în mod deosebit siguranța cetățenilor, acasă, pe stradă, în parcuri, în fiecare cartier. Am implementat un sistem de supraveghere cu 44 de camere video  a zonelor cu grad ridicat de risc infracțional, și am dinamizat activitatea Poliției Locale. Din păcate, o problemă o reprezintă faptele comise de minori, în creștere în ultima perioadă. În următorii patru ani voi iniția o serie de măsuri care să limiteze fenomenele infracționale

COMBATEREA DELICVENȚEI JUVENILE

Centru de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal. Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor fostului Liceu 1, în vederea transformării în centru instituțional și educațional.

 • Termen de realizare: 2020
 • Cost estimativ: 2.000.000 Euro
 • Surse de finanțare: Fonduri guvernamentale, europene, locale

CREȘTEREA SIGURANȚEI

 • prin montarea de noi camere video de supraveghere în cartierele Danubiana, Petru Rareș, Nicolae Bîlcescu, Spiru Haret, Griviței.
 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: 450.000 Euro
 • Sursă de finanțare: Bugetul local 2016-2017
 • prin achiționarea de noi mijloace auto, pentru dotarea Poliției Locale, astfel încât echipajele să ajungă mult mai repede la orice sesizare, iar patrulele să fie prezente în toate cartierele, cât mai des.
 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: 90.000 Euro
 • Sursă de finanțare: Bugetul local 2017 și 2018

RECREERE, CULTURĂ ȘI SPORT

 Municipiul Roman se bucură de un bogat trecut istoric şi cultural.  Ne-am preocupat de modernizarea Casei ”Ioachim”, actualul sediu al Bibliotecii  Municipale  „George Radu Melidon”, iar prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană  am dat viață Centrului Istoric Urban Ştefan cel Mare, vechiul centru comercial al urbei.

Istoria seculară și caracterul cosmopolit al orașului vor fi valorificate și promovate prin intermediul investițiilor în reabilitarea patrimoniului local și modernizarea infrastructurii culturale,  astfel încât Romanul să fie atractiv din punct de vedere cultural, şi să ne facă să ne simţim mândri că suntem cetățeni ai cetății noastre mușatine.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI MULTICULTURAL „UNIREA”

Reabilitarea clădirii cinematografului ”Unirea” pentru amenajarea și dotarea cu spații moderne pentru proiectarea de filme 3D și organizarea de evenimente culturale (dezbateri, lansări de carte, expoziții, etc). Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural „Unirea” al municipiului Roman.

 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: 2.150.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice.

CASA CELIBIDACHE – MUZEU ŞI SALĂ DE CONCERTE DE CAMERĂ

Consolidarea, restaurarea și protecția clădirii Casa ”Celibidache” în vederea valorificării patrimoniului cultural. Reabilitarea și punerea în valoare a clădirii de patrimoniu, în vederea transformării în muzeu și spațiu multifuncțional cultural.

 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: 600.000 Euro
 • Sursă de finanțare: fonduri europene – Programul Operațional Regional (P.O.R.) Axa 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritate de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural.

 Sunt bucuros că am reușit realizarea proiectului Bazinului de înot, dar și redeschiderea Ștrandului municipal.

Pentru că sportul înseamnă sănătate și sportul aduce bucurie, infrastructura sportivă  din prezent (două stadioane, două săli polivalente, o sală de atletism, bazin didactic de înot, două terenuri de mini – fotbal, șase terenuri de tenis de câmp (două pe zgură, două pe gazon sintetic și două pe bitum) și 21 de săli de gimnastică are totuși nevoie și de revitalizarea celor două stadioane din municipiu.

MODERNIZAREA STADIOANELOR ”CONSTANTINESCU NEHOI” ȘI ”MOLDOVA”

 Proiectul prevede modernizarea celor două stadioane, prin refacerea suprafețelor de joc, amenajarea de piste circulare de atletism, montarea unor instalații de nocturnă și a unor tabele electronice, modernizarea vestiarelor și a tribunelor, reabilitarea spațiilor anexe, etc.

 • Termen de realizare: 2020
 • Cost estimativ: 7.800.000 Euro
 • Surse de finanțare: fonduri europene, guvernamentale, locale.

 Ne dorim și amenajarea malurilor Moldovei, nu ca bariere spre apă, ci ca punți de comunicare, elemente de relaxare și acces, pentru a aduce un plus de calitate a vieții pentru oricare dintre noi.

Potențialul urbanistic, peisagistic și turistic al râului Moldova va fi valorificat prin modernizarea falezei, de la Bazar până la podul de fier CFR, și a lacului de acumulare al microhidrocentralei prin amenajarea unei zone de agrement.

MODERNIZAREA FALEZEI RÂULUI MOLDOVA ȘI A LACULUI DE ACUMULARE AL MICROHIDROCENTRALEI PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT

Proiectul propune modernizarea falezei râului Moldova și amenajarea acesteia ca zonă de promenadă și divertisment, prin amenajarea de alei, spații verzi, iluminat ornamental, foișoare, bănci, piste de role și biciclete, respectiv a lacului de acumulare ca bază nautică.

Proiectul este complementar cu investițiile similare finanțate în Municipiul Roman, mai ales cu proiectele „Microhidrocentrala pe râul Moldova, Municipiul Roman”și ,,Amenajarea si dotarea Parcurilor Zăvoi și Jora”

 • Termen de realizare: 2020
 • Costul estimativ: 5.600.000 Euro
 • Surse de finanțarePOR 2014-2020, axa 3 pentru iluminat public sau POR 2014-2020, PI 5.2, și din bugetul local.

TRAFIC RUTIER SIGUR, CIVILIZAT

Am acordat un interes deosebit lucrărilor de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere, a infrastructurii serviciilor comunitare de utilități publice, dar și construcțiilor și proiectelor noi (Artera Roman –  Est, Artera Roman – Vest, amenajarea de  parcări publice sau rezidențiale, extinderea și modernizarea rețelei de apă și apă uzată și a rețelei de canalizare).

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Roman (PIDU) reprezintă proiectul cu cea mai mare finanțare atrasă de administrația locală în exercițiul bugetar european 2007-2013. Lucrările au vizat modernizarea scuarului de lângă Hotelul Roman, a modulelor I și IV ale Pietonalului Ștefan cel Mare și a 30 de străzi din municipiu.

Pentru următorii patru ani, îmi doresc să creștem siguranța în trafic, accesibilitatea, conectivitatea și mobilitatea rutieră prin realizarea de noi  investiții în infrastructura de transport.

AMENAJAREA SENSULUI GIRATORIU ,, POARTA NORD”

 • Creșterea vitezei de deplasare;
 • Reducerea nivelului de poluare
 • Termen de realizare: 2017
 • Cost estimativ: 290.000 Euro
 • Surse de finanțare: Buget local 2016, 2017 și resurse private.

MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA STRĂZILOR ÎN CARTIERELE NICOLAE BĂLCESCU ȘI PETRU RAREȘ

Modernizarea infrastructurii urbane în Cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, inclusiv pentru asigurarea accesului lor la rețeaua de drumuri naționale și internaționale.

Reabilitarea infrastructurii urbane (străzi, alei pietonale, piste de biciclete, locuri de parcare, locuri de joacă, iluminat public), inclusiv a rețelelor de utilități (de ex. gaze) în cartierele Spiru Haret și Griviței.

 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ4.500.000 Euro
 • Surse de finanțare: Buget local și județean 2016, 2017, 2018,  Fonduri europene: POR 2014-2020, axa 3

REDUCEREA TIMPULUI DE AȘTEPTARE ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN TRAFIC PRIN REALIZAREA PASAJULUI  RUTIER DE TRAVERSARE CALE FERATĂ (E85)

 • Lucrări de construcţii şi modernizare a infrastructurii destinate siguranţei traficului
 • Reducerea timpului de staționare;
 • Modernizarea siguranţei traficului în transporturi;
 • Termen de realizare: 2020.
 • Cost estimativ:  2.500.000 Euro
 • Surse de finanțare: Fonduri locale, guvernamentale,  europene

Prioritate de investiții: OS 2.5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului; Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul Specific 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

TRANSPARENȚĂ,  SIMPLIFICAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE OFERITE DE PRIMĂRIE

 Convingerea noastră este că în competiția cu alte orașe, principalul element de diferențiere este managementul urban, pe baza dialogului deschis cu romașcanii, respectiv guvernanța locală.

M-am preocupat constant de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite cetățenilor, de creșterea profesionalismului angajaților și dezvoltarea unui dialog permanent și constructiv cu cetățenii municipiului.

Susțin faptul că Primăria trebuie să fie o instituţie deschisă pentru oameni si receptivă la nevoile lor.

Cred în oportunitatea înființării unei comisii de simplificare a accesului la serviciile publice oferite de primărie ,,comisia de tăiat hărtii la nivel local”-  similar comisiei de tăiat hârtii-proiect guvernamental, pentru perioada ce va urma, și eficientizarea transferului electronic de date între instituții, astfel încât să evităm costuri suplimentare pentru cetățeni sau administrație,  înlăturând documentele și procedurile care nu se mai justifică.

Eforturile mele pentru următorii 4 ani vor viza creșterea absorbției de fonduri europene precum și îmbunătățirea constantă a calității serviciilor oferite de primărie cetățenilor și mediului de afaceri.

SIMPLIFICAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE OFERITE DE PRIMĂRIE

 • Reducerea birocrației, prin consultarea permanentă a cetățenilor, persoane fizice, dar și a persoanelor juridice, cu privire la: calitatea serviciilor publice oferite de primărie și simplificarea procedurilor administrative;
 • Măsurarea permanentă a gradului de satisfacție al cetățenilor.
 • Termen de realizare: Permanent
 • Cost estimativ: nu necesită costuri suplimentare
 • Sursă de finanțare: Buget local

SERVICII ELECTRONICE E- ADMINISTRAȚIE

Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul structurilor Primăriei Roman, în scopul debirocratizării și simplificării accesului la serviciile publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri, prin creșterea gradului de transparență și a integrității în prestarea serviciilor, îmbunătățind imaginea municipalității.

 • Termen de realizare: 2018
 • Cost estimativ: va fi stabilit după apariția reglementărilor specifice POCA
 • Surse de finanțare: Fonduri locale, guvernamentale,  europene POCA 2014-2020, Axa 2; acțiunea 2 A.6

Încă de la preluarea primului mandat, m-am  implicat activ în revigorarea municipiului, obiectivul central fiind reaşezarea acestei comunităţi pe locurile pe care le merită din punct de vedere istoric, geo-strategic, economic, în elita municipiilor din Moldova,  fiind conectat permanent la nevoile imediate ale cetăţenilor şi la îndeplinirea angajamentelor asumate față de „Marea familie romașcană”.

Am fost şi voi fi în continuare dedicat construirii unui oraş modern, european,  în care investiţiile să vizeze toate categoriile sociale şi profesionale,  de la facilităţi pentru atragerea investiţiilor în zonă, la implementarea de proiecte care să ofere locuri de muncă pentru cetăţenii activi, de la modernizarea infrastructurii la creşterea coeficientului de sănătate prin revigorarea mediului, de la locuinţe pentru tineri şi persoane aflate în stare de risc social la infrastructura educaţională şi sportivă.

Schimbarea la faţă a oraşului a început încă din prima zi, din prima lună, din primul an de mandat şi va fi continuată, indiferent de greutăţile pe care suntem nevoiţi să le înfruntăm, pentru că Romanul merită să-şi recâştige locul “în inima Moldovei”.

Romanul trebuie să fie  o „casă” îngrijită, în care musafirii să se simtă bine, confortabil şi acest lucru trebuie să ni-l asumăm în mod egal cu toţii – administraţie locală, cetăţeni, instituţii, agenţi comerciali.

Vrem să se vorbească despre Roman ca despre o poveste de succes, un exemplu pozitiv,  redevenind astfel unul dintre municipiile cu cea mai accentuată dezvoltare urbană din zonă.

Nu voi uita niciodată promisiunile făcute cetăţenilor, dedic întreaga mea activitate realizării proiectelor propuse iar dragostea pe care eu și dumneavoastră o avem pentru casa noastră Roman, ne obligă să ne îndreptăm forțele către un singur ideal: Romanul, oraş european în INIMA MOLDOVEI.

Dumnezeu să binecuvânteze Romanul și pe romașcanii de pretutindeni! 

 • acest articol este un advertorial

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.