Ce proiecte vor fi votate în ședința Consiliului Local din 7 februarie

de | 06/02/2020 | Local, Administrație

Primarul Lucian Micu îi convoacă pe consilierii locali romașcani într-o ședință ordinară pentru data de 7 februarie, de la ora 12:00, ședință în care au de votat și dezbătut 15 proiecte de hotărâri de consiliu local.

Proiecte de Hotărâri aflate pe ordinea de zi

1. privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de investiţii finanțate din : bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, și din bugetul creditelor interne

2. privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

3. privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2020

4. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

5. privind aprobarea cumpărării unui imobil

Art. 1. (1) Se aprobă cumpărarea construcției în suprafaţă de 17,00 mp, situată în str. Ștefan cel Mare, nr. 250, mun. Roman, judeţul Neamţ, identificată cu nr. C.F. 59778-C1, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A. Roman;

(2) Se aprobă preţul de cumpărare de 3.912 lei, la care se adaugă T.V.A., taxele notariale şi cele de publicitate imobiliară.

extras din proiectul de hotărâre

6. privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 2020

7. privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Art. 1. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 1.000 lei pentru premierea câștigătorilor ediției a VI-a a Concursului Regional de matematică „Matematica pentru toți”, din data de 29 februarie 2020, conform Acordului de asociere cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, din anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 3.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman.

Art. 3. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului Roman” 2020, ediția a XI-a.

extras din proiectul de hotărâre

8. privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

9. privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe

10. privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2 din zona trecerii la nivel cu calea ferată km 332+961, aflat în intravilanul Municipiului Roman

Segmentul din DN2 (E85) din zona trecerii la nivel cu calea ferată km 332+961, situat în intravilanul Municipiului Roman se află în proprietatea publică a statului român și în administrarea Municipiului Roman.

Trecerea la nivel este realizată peste 3 linii de cale ferată din care una este publică iar celelalte două sunt linii ferate industriale și sunt private.

Dificultățile administrative și tehnice fac ca întreținerea liniilor ferate de către cei 3 deținători să fie greu de realizat. Acest lucru generează un disconfort major în traficul rutier.

Pentru a putea fluidiza circulația rutieră C.N.A.I.R. intenționează să realizeze un pasaj peste calea ferată pe sectorul din DN2 (E85) din zona trecerii la nivel cu calea ferată km 332+961, situat în Municipiul Roman.

Este necesară transmiterea administrării către C.N.A.I.R., a sectorului din DN2 din zona trecerii la nivel cu calea ferată km 332+961, pe perioada proiectării și execuției lucrărilor la acest pasaj.

extras din referatul de aprobare

11. privind modificarea H.C.L. nr. 252/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Art. 1. Se modifică punctul 10.19, lit. „d” din Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 252/31.10.2019, care va avea următorul conţinut: „Chioşcuri şi spaţii pentru comercializare aranjamente florale, flori naturale, ghivece de flori – 10 Euro/mp/lună.”

extras din proiectul de hotărâre

12. privind încetarea temporară a unui drept de administrare

Art. 1. (1). Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al C.S.M Roman asupra tribunelor Stadionului „Moldova” (corpurile C2 și C3) pe durata executării lucrărilor de reabilitare și reamenajare a acestora, urmând ca la data finalizării acestor lucrări, bunul să fie retransmis în administrarea CSM pe baza unui protocol de predare primire.

extras din proiectul de hotărâre

13. privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și administarea Ministerul Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului local

Art. 1. Aprobă trecerea din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman și declararea imobilelor în cauză, din bun de interes public național în bun de interes public local, a următoarelor imobile:

1. Clădire cămin, identificată prin NC 54566-C5, situată în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274, cu regim de înălțime P+3E, având Sc = 725,94 mp, cu teren aferent in suprafață de 800mp;

2. Clădire cantină, identificată prin NC 54566- C6, situată în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274, cu regim de înălțime P+1E, având Sc=687,99mp, cu teren aferent in suprafața de 600 mp.

extras din proiectul de hotărâre

14. privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman

Art. 1. Aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274 aflate în domeniul public al Municipiului Roman, înscrise în Cartea Funciară 54566, identificate cu NC 54566: clădirile C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10 şi terenul în suprafața de 44.317 mp (din totalul 45717 mp) din spaţii de învăţământ în spații pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: socio-educaționale, agrement–sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică.

extras din proiectul de hotărâre

15. privind revocarea unei hotărâri

După adoptarea hotărârii, în urma exercitării controlului de legalitate, Instituția Prefectului-Județul Neamț a constatat că actul administrativ a fost adoptat cu încălcarea prevederilor art. 333 alin. (5) din OUG 57/2019, potrivit cărora „Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţiloradministrativ-teritoriale se face pe bază de licitaţie publică”.

În aceste condiții, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 2724/04.02.2020, Instituția Prefectului-Jud. Neamț a solicitat autorității deliberative revocarea hotărârii, în caz contrar urmând a se adresa instanței de contencios administrativ pentru a solicita anularea acesteia.

extras din referatul de aprobare

La ședințele de consiliu local poate participa orice cetățean, iar dacă dorește să ia cuvântul trebuie să anunțe administrația și să primească aprobarea anterior ședinței.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.