Direcția de Asistență Socială Roman scoate două posturi la concurs

de | 21/12/2020 | Local, Administrație

Direcția de Asistență Socială Roman organizează concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a două posturi vacante, contractuale, de execuţie, astfel: 

 • un post de profesor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc la Casa Copiilor;
 • un institutor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc la Casa Copiilor.

Pentru ambele posturi sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul pedagogie și vechime în specialitate de un an.

Bibliografia de examinare este:

 • Partea a II-a, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, de la art. 538 la art. 562 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Jinga Ioan, Istrate Elena, “Manual de pedagogie” (Editura BIC ALL, 2006);
 • Bontaș Ioan, “Tratat de pedagogie” (Editura BIC ALL, 2007);
 • Ordin 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Până pe data de 28.12.2020, ora 15:00, la sediul Direcției de Asistență Sorcială Roman din str. Alexandru cel Bun, nr. 3, candidații trebuie să depună un dosar care să conțină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. adeverință/certificat de integritate comportamentală, conform art. 23 din Legea nr. 118/2019, eliberat de Serviciul Cazier Judiciar;
 8. curriculum vitae. 

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.