Avalanșă de locuri de muncă „la stat”

de | 10/02/2019 | Economic, Județean

Începutul lunii februarie poate fi cu noroc pentru nemțenii care doresc un loc de muncă „la stat”, la nivelul județului Neamț fiind disponibile 49 din care 11 funcții de conducere. Unitatea cu cele mai multe posturi scoase la concurs este Spitalul Municipal de Urgență Roman. Lista completă o puteți găsi mai jos împreună cu datele de contact de unde pot fi obținute mai multe informații.

 • Primăria municipiului Roman:
  • 1 post auditor, clasa I, grad profesional superior– Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman:
  • 1 post temporar de infirmier (detalii aici);
  • 2 posturi de spălătoreasă (detalii aici);
  • 3 posturi de portar/paznic (detalii aici);
  • 1 post de îngrijitor curățenie pentru Compartiment Endocrinologie (detalii aici);
  • 1 post cu ½ normă de îngrijitor curățenie pentru Centrul de Sănătate Mintală (detalii aici);
  • 1 post de îngrijitor curățenie pentru Secția Ortopedie Traumatologie (detalii aici);
  • 2 posturi îngrijitor curățenie pentru Bloc Operator (detalii aici);
  • îngrijitor curățenie (3 posturi pentru Secția Medicină Internă(detalii aici);
  • îngrijitor curățenie (1 post pentru Compartiment Oncologie(detalii aici);
  • îngrijitor curățenie (1 post pentru Secția Cardiologiedetalii aici);
  • îngrijitor curățenie (2 posturi pentru Secția Pediatriedetalii aici);
  • infirmier (1 post pentru Compartimentul Endocrinologiedetalii aici)
 • Poliția Locală a Municipiului Piatra-Neamț:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent, pentru activitatea de achiziție publică din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții Publice și Logistică, Birou Administrație și Contabilitate;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Poliției Locale Piatra-Neamț, Județul Neamț, din Aleea Viforului, nr. 14, bl. D1, parter, telefon 0233/231.300.
 • Primăria comunei Timişeşti:
  • şef serviciu – Serviciul impozite şi taxe, contabilitate şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Şcoala Gimnazială „Vlad Dănulescu” din Pânceşti:
  • șofer;
  • relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Vlad Dănulescu” din Pânceşti, județul Neamț, telefon 0751/145.115.
 • Primăria Comunei Doljeşti:
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului;
  • relaţii suplimentare se  pot  obţine  la  sediul Primăriei  comunei  Doljeşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfanţ nr. 44, județul Neamț  şi  la  nr.de  tel.0233/780.514.
 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ:
  • inspector, clasa I, grad profesional principal;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ, Bvd. Traian, Nr. 17, Bl. A4, Et. 1, Jud. Neamț, telefon 0730.130.110, e-mail patrimoniunt@gmail.com.
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț:
  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Medierea muncii, consiliere, orientare și formare profesională;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Privighetorii nr. 21, bl. 13, parter, telefon 0233.237.781, e-mail ajofm@nt.anofm.ro.
 • Primăria Comunei Crăcăoani:
  • asistent social debutant, 1 post;
  • relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, județul Neamț, telefon 0233.246.009, interior 214, fax 0233.246.009, e-mail: primariaciacaoani@yahoo.com
 • Primăria Comunei Ghindăoani:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul contabilitate, financiar impozite şi taxe locale;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ghindăoani, județul Neamț, telefon 0233/270.258, e-mail primariaghindaoani@yahoo.com.
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București:
  • șef birou – Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – O.C.P.I. Neamț;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6 – Direcţia Juridică şi Resurse Umane, djru@ancpi.ro, telefon 021/317.69.33.
 • Casa Corpului Didactic:
  • administrator de patrimoniu post temporar vacant, contractual, pe perioadă determinată;
  • administrator financiar I, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată;
  • denumirea postului – secretar, 1 post  vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată;
  • relaţii suplimentare se pot obtine la Casa Corpului Didactic, cu sediul în Piatra-Neamț, str. Petru Rareș nr. 24, județul Neamț, tel. 0233/223885.
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Neamţ
  • şef serviciu control pe teren din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Neamţ;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Primăria comunei Boteşti
  • şef birou – Biroul Financiar contabil, achiziţii publice, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani
  • asistent medical debutant generalist cu studii postliceal, fără vechime în muncă;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ, telefon 0233/241.500, 241.055, int. 141.
 • Primăria comunei Români
  • şef birou – Biroul buget, financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Primăria comunei Pipirig
  • secretar al comunei Pipirig;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
  • şef birou – Biroul asistenţă şi management de caz pentru copilul aflat în plasament rezidenţial;
  • şef birou – Biroul adopţie, post adopţie;
  • şef serviciu – Serviciul pentru copilul maltratat;
  • şef serviciu – Serviciul de asistenţă şi management de caz pentru copilul aflat în plasament familial;
  • relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
 • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ
  • consilier debutant – Biroul Economic;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ din Piatra-Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26bis, telefon: 0233/234.870.
 • Unitatea Medico-Socială Ceahlău
  • contabil;
  • relaţii suplimentare la telefon 0233 258582 şi pe pagina de internet www.primaria_ceahlau.com secţiunea anunţuri concurs.
 • Primăria Comunei Oniceni,
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Agricol;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism;
  • detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primăriei Comunei Oniceni, str. Eroilor nr. 29, Județul Neamţ, telefon: 0233/763.661,e-mail primaria_onicem@yahoo.com.
 • Primăria Comunei Văleni:
  • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Financiar contabil, impozite și taxe locale;
  • relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Văleni, din str. Cozma Șarpe nr. 3, județul Neamț, telefon 0233.781.421, e-mail primvaleni@yahoo.com.
 • Primăria Comunei Ruginoasa:
  • referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Asistență Socială;
  • relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Ruginoasa, cu sediul în Ruginoasa, Str. Principală nr. 569C, județul Neamț, telefon 0233.761.290, fax 0233.761.288, e-mail primariaruginoasa2013@yahoo.com.
 • Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ – Substația Târgu Neamț:
  • asistent medical generalist debutant, cu studii superioare;
  • relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, telefon 0233/212.020, interior 215.
 • Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz:
  • manager – persoană fizică;
  • relații suplimentare se pot obține la telefon: 0726/178.053 și 0727/330.507, Persoanele de contact: Geangalău Anca și Croitoru Elena Alina , președintele comisiei de concurs.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.